abdominal doppler fiyatları

Abdominal  Doppler Ultrason​

Bu tip ultrasonlar sadece ilgilenilen organın anatomisini değil, kanı o organa götüren ve o organdan uzaklaştıran kan akışını da değerlendirir. 

Abdominal Doppler ultrason, portal ven, hepatik ven, hepatik arterin yanı sıra IVC ve Aort akışını değerlendirmek için karaciğerde yaygın olarak gerçekleştirilir.

Böbrekte, doppler böbrek içindeki kan akışının yanı sıra böbreğe / böbreğe giden kan akışını değerlendirmek için kullanılır. 

Abdominal  Doppler İçin Hazırlık

Arterlerin değerlendirileceği bölgeye bağlı olarak, o spesifik ultrason için hazırlığın ne olacağını belirleyecektir.

Abdominal Arter Ultrasonu: İnceleme saatinizden en az 8 saat önce aç olmanız gerekmektedir. Yiyecek ve içeceklere izin verilmez. İlaç almanız gerekiyorsa, ilaçlarınızı su ile birlikte alabilirsiniz, ancak diğer sıvı türlerinden kaçının. Karnınızın görüntülenmesine ve erişimine izin vermek için gömleğinizi yukarı sıyırmanız gerekecektir.

Abdominal Aort Doppler  Ultrasonu

Doktorunuz Aort anevrizmasından endişe duyuyorsa, Abdomina Aort doppler ultrasonu isteyebilir. Anevrizma, bir kan damarında meydana gelebilecek bir genişleme alanıdır. Aort, kalpten çıkan, abdomen içinden geçen ve alt abdomende iliak arterlere ayrılan ana arterdir.

Aort oksijenli kanın vücuttaki ana tedarikçisi veya kanalı olduğundan, aortunuzun normal boyutta ve işlevsel olduğundan emin olmak önemlidir. Anevrizmalar, aort boyunca herhangi bir segmentte ortaya çıkabilir ve bu nedenle, aile öyküsü güçlü olan veya semptomatik hale gelen hastalarda başlangıçta aort doppler ultrasonunun yapılması sıklıkla düşünülür.

Aort doppler ultrasonu abdomende  gezinirken görülür ve aorttan bağırsaklara, böbreklere ve çok daha fazlasına giden kan damarlarının dalları bulunur. Aort doppler ultrasonu yapmak hastalar tarafından iyi tolere edilir. Radyoloji uzmanlarının aortu değerlendirirken karşılaştıkları tek gerçek sınırlama, üstteki gazdır. Hava ultrasonda görüşü engeller ve bu nedenle geniş abdomen çevresi ve/veya çok fazla gazı olan hastalar aortu görmeyi genellikle zor ve sınırlı hale getirir.

İlginizi Çekebilir  Apolipoprotein B100 Testi

Abdominal Aort Doppler  Ultrason Hazırlığı​

Abdominal  içindeki aortu görebilmek için hastanın en az (8) sekiz saat aç kalması gerekir. Yiyecek ve içeceklere izin verilmez. Sabahları ilaç alınması gerekiyorsa, ilaçlarınızı su ile alabilirsiniz.

Muayene masasına sırt üstü yatmanız istenecektir. Genellikle aort, gömleğin kaldırılması ve göbek deliği bölgesine erişmek için pantolon çizgisinin açılmasıyla görülebilir. Abdomen  üzerine ılık ultrason jeli sürülecek ve prob göbek boyunca hareket ettirilecektir. Aortun üst abdomenden alt abdomene kadar ölçümleri ve incelemesi yapılacaktır.

Aort gaz veya üstteki bağırsaklar tarafından engelleniyorsa, aortun düzgün bir şekilde görünür hale gelmesi için ultrason muayenesini farklı bir güne yeniden planlamak gerekebilir.

​Ateroskleroz ve Tıkayıcı Arter Hastalığı

Aterosklerotik süreç, yaşamın nispeten erken döneminde aort duvarını etkiler. Abdominal aortta izole yüksek dereceli stenozlar ve tam tıkanıklıklar periferik arter hastalığı spektrumunda nadirdir. Semptomatik hale gelen izole aort lezyonları daha genç hastalarda (55 yaş altı) ve daha sık olarak kadınlarda görülebilir. Klinik olarak, yüksek dereceli lezyonların gelişimi, kollateral kan akış kanallarının eşzamanlı gelişimi ile yavaş ve ilerleyici olma eğilimindedir. Akut aort tıkanıklıkları çok hızlı bir şekilde meydana gelebilir ve alt ekstremitelere ve hatta mezenterik ve renal arterlere giden kan akışını tehlikeye atabilir. Daha yaygın olarak, ilerleyici aort tıkayıcı daralmaya yavaş yavaş artan alt ekstremite semptomları eşlik eder. Semptomlar çok kısıtlayıcı olabilir ve hastalar yürüdükleri mesafeleri ve sıklığı azaltarak uyum sağlar, erkeklerde istirahat ağrısına ve ardından iktidarsızlığa ilerler; sendroma Leriche sendromu denir. Abdominal aortun tam tıkanmaları, trombüsün yukarı doğru yayılmasıyla (sefalad) aortun alt kısmında meydana gelme eğilimindedir. Normalde tıkayıcı süreç ve buna bağlı trombüs oluşumu renal arterlerin seviyesine kadar uzanacaktır. Renal arterler açık kalma ve nadiren tıkanma eğilimindedir. Superior mezenterik arter nadiren etkilenir ve kolonik kollateraller yoluyla alt mezenterik arter dallarına ve daha sonra internal iliak arterlere giden kollateral kan akışının kaynağı olarak hizmet eder.

İlginizi Çekebilir  VDRL testi

Ortak femoral arterler seviyesindeki Doppler görüntüleme, abdominal aortta tıkanıklık veya şiddetli stenoz tanısını önerebilir. Bu dolaylı yaklaşım elbette aort tutulumunun kapsamını tam olarak belgelemede başarısız olacaktır. Doppler traseleri tipik olarak, 45 cm/sn veya daha düşük tepe hızları ile herhangi bir ciddi proksimal arter tıkanıklığında ortak olan monofazik bir patern gösterecektir. Akut oklüzyonlarda, sistolik hızlara kıyasla diyastolik hızların göreceli büyüklüğü o kadar iyi gelişmemiş olabilir. Monofazik dalga formu ve diyastolik akışın kapsamı, periferik dolaşımın kollateral kan akışını toplama ve vazodilatasyon yeteneğini yansıtır.

Doppler ultrason, ilgili aort segmentinde kan akışının olmadığını doğrulayarak aort tıkanıklığı tanısını doğrulamak için kullanılabilir. Aorttaki stenoz şiddetinin Doppler kriterlerine göre derecelendirilmesi de izole aort stenozları ve tıkanıklıklarının nadir olması nedeniyle kapsamlı bir şekilde çalışılmamıştır. Dolaylı olarak, stenoz şiddetini derecelendirmek için kullanılan tanı kriterleri alt ekstremite arterleri için kullanılan kriterlerden uyarlanır ve bir tepe sistolik hız oranı kullanılır. 

Abdominal aort anevrizması

Genel olarak iki tip anevrizma olduğu kabul edilir: fusiform ve sakküler . Açık farkla, anevrizmanın en yaygın şekli fusiform tiptir. Fusiform, aortun eşmerkezli bir genişlemesini tanımlar, ancak aynı zamanda aşırı eksantrik genişlemenin olabileceği durumları da içerir. Tanım olarak, abdominal aortun üç tabakasının tümü, fusiform bir anevrizmada sağlamdır. Sakküler anevrizmalar, doğaları gereği eksantriktir, çünkü arter duvarında diseksiyon vardır ve tüm aort anevrizmalarının %1’inden daha azını oluşturan fuziform anevrizmalardan çok daha az yaygındırlar. Bu sayı biraz yanıltıcıdır çünkü sakküler anevrizmaların çoğu torasik aortta meydana gelir ve abdominal aortta çok nadir görülür.

 

Yorum ekleyebilirsiniz