akciğer grafisi nedir

Akciğer grafisi

Akciğer grafisi, göğsünüzdeki yapılara ve organlara bakmak için röntgen kullanan bir görüntüleme testidir. Sağlık uzmanınızın akciğerlerinizin ve kalbinizin ne kadar iyi çalıştığını görmesine yardımcı olabilir. Bazı kalp problemleri akciğerlerinizde değişikliklere neden olabilir. Bazı hastalıklar, kalbin veya akciğerlerin yapısında değişikliklere neden olabilir.

akciğer grafisi, doktorunuza aşağıdakilerin boyutunu, şeklini ve yerini gösterebilir:

Kalp, akciğerler, bronşlar, aort, pulmoner arter, orta göğüs bölgesi (mediasten), göğsünüzün kemikleri.

Bu alanların görüntüsünü oluşturmak için az miktarda radyasyon kullanır.

Akciğer grafisi nedir?

Akciğer grafisi, kalbinizin, akciğerlerinizin, kan damarlarınızın, solunum yollarınızın ve göğüs ve omurganızın kemiklerinin görüntülerini üretir. Akciğer grafisi ayrıca akciğerlerinizin içindeki veya çevresindeki sıvıyı veya bir akciğeri çevreleyen havayı ortaya çıkarabilir.

Akciğer ağrısı, göğüs yaralanması veya nefes darlığı ile doktorunuza veya acil servise giderseniz, tipik olarak bir akciğer grafisi çektirmeniz gerekebilir. Görüntü, doktorunuzun kalp problemleriniz, atelektazi, zatürree, kırık kaburgalar, amfizem, kanser veya diğer birkaç rahatsızlığınız olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur.

Bazı insanlar, bir sağlık sorununun iyiye mi yoksa kötüye mi gittiğini takip etmek için akciğer grafisi çektirir.

Akciğer grafisi neden çekilir ?

Doktorunuz , kalbinizin veya akciğerlerinizin ne kadar iyi çalıştığını görmek için bir akciğer grafisi isteyebilir. Aşağıdakilerden herhangi birine sahip olduğunuzdan şüpheleniliyorsa akciğer grafisine ihtiyacınız olabilir:

Doğuştan bir kalp kusurunuz veya kardiyomiyopatiniz olduğu anlamına gelebilecek büyümüş kalp

Akciğerleriniz ve göğüs duvarınız arasındaki boşlukta sıvı (plevral efüzyon)

Zatürre veya başka bir akciğer sorunu

İlginizi Çekebilir  Plevral İğne Biyopsisi: Tanı, Riskler ve İyileşme Süreci

Aort veya başka bir büyük kan damarının balonlaşması (anevrizma)

Göğüs duvarı kemiklerinde kırık

Kalp kapakçığı veya aortun sertleşmesi (kireçlenme)

Tümörler veya kanser

Diyafram hernisi

Akciğer zarının iltihabı (plörit)

Konjestif kalp yetmezliğiniz olduğu anlamına gelebilecek akciğerlerde sıvı (pulmoner ödem)

Tam bir fizik muayenenin parçası olarak veya ameliyattan önce

Kalp veya akciğerlerle ilgili semptomları kontrol etmek için

Tedavinin ne kadar iyi olduğunu veya bir hastalığın nasıl ilerlediğini görmek için

Ameliyattan sonra akciğerlerinizi ve göğüs boşluğunuzu kontrol etmek için

İmplante edilmiş kalp pili tellerinin ve diğer dahili cihazların nerede olduğunu görmek için

Bu diğer cihazlar arasında santral venöz kateterler, endotrakeal tüpler, göğüs tüpleri ve nazogastrik tüpler bulunur.

Doktorunuzun akciğer grafisi önermek için başka nedenleri olabilir.

Akciğer grafisi yaygın bir muayene türüdür. Doktorunuz kalp veya akciğer hastalığından şüpheleniyorsa, akciğer grafisi genellikle ilk yapacağı işlemler arasındadır. Tedaviye nasıl yanıt verdiğinizi kontrol etmek için bir akciğer grafisi de kullanılabilir.

Akciğer grafisi vücudunuzdaki birçok şeyi ortaya çıkarabilir:

Akciğerlerinizin durumu 

Akciğer grafisi, akciğerin etrafındaki boşlukta akciğerin çökmesine neden olabilecek kanser, enfeksiyon veya hava toplanmasını tespit edebilir. Ayrıca amfizem veya kistik fibroz gibi kronik akciğer rahatsızlıklarını ve bu durumlarla ilgili komplikasyonları gösterebilirler.

Kalp ile ilgili akciğer sorunları 

Akciğer grafisi, akciğerlerinizde kalp problemlerinden kaynaklanan değişiklikleri veya sorunları gösterebilir. Örneğin, akciğerlerinizdeki sıvı, konjestif kalp yetmezliğinin bir sonucu olabilir.

Kalbinizin boyutu ve ana hatları

Kalbinizin boyutundaki ve şeklindeki değişiklikler, kalp yetmezliği, kalp çevresinde sıvı veya kalp kapakçığı sorunlarına işaret edebilir.

Kan damarları

Kalbinizin yakınındaki büyük damarların ana hatları – aort ve pulmoner arterler ve damarlar – X-ışınlarında görülebildiğinden, aort anevrizmalarını, diğer kan damarı problemlerini veya doğuştan kalp hastalığını ortaya çıkarabilir.

İlginizi Çekebilir  CEA Kan Testi ile Tanı ve Takip

Kalsiyum birikintileri

Akciğer grafisi, kalbinizde veya kan damarlarınızda kalsiyum varlığını tespit edebilir. Kalsiyum varlığı, damarlarınızdaki yağların ve diğer maddelerin, kalp kapakçıklarınızın, koroner arterlerin, kalp kasının veya kalbi çevreleyen koruyucu zarın hasar gördüğünü gösterebilir. Akciğerlerinizdeki kalsifiye nodüller çoğunlukla eski, geçirilmiş bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Kırıklar

Akciğer grafisinde kaburga veya omurga kırıkları veya diğer kemik sorunları görülebilir.

Ameliyat sonrası değişiklikler

Akciğer grafisi, kalbiniz, akciğerleriniz veya yemek borunuz gibi yapıların ameliyat olduktan sonra iyileşmenizi izlemek için yararlıdır. Doktorunuz, hava sızıntılarını ve sıvı veya hava birikmesi olan alanları kontrol etmek , ameliyat sırasında yerleştirilen dren veya tüpü değerlendirmek için çekilir.

Kalp pili, defibrilatör veya kateter

Kalp pilleri ve defibrilatörler, kalp atış hızınızı ve ritminizi kontrol etmeye yardımcı olmak için kalbinize bağlı kablolara sahiptir. Kateterler, ilaçları vermek veya diyaliz için kullanılan küçük tüplerdir. Her şeyin doğru yerleştirildiğinden emin olmak için bu tür tıbbi cihazların yerleştirilmesinden sonra genellikle bir akciğer grafisi çekilir.

Akciğer grafisi riskleri nelerdir?

İnceleme sırasında kullanılan radyasyon miktarını doktorunuza sormak isteyebilirsiniz. Ayrıca sizin için geçerli olan riskleri de sorun.

Radyasyona maruz kalma riskleri, sahip olduğunuz röntgen sayısına ve zaman içinde sahip olduğunuz röntgen tedavilerine bağlı olabilir.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza söyleyin. Hamilelik sırasında radyasyona maruz kalmak doğum kusurlarına neden olabilir.

Özel sağlık durumunuza bağlı olarak başka riskleriniz olabilir. Prosedürden önce endişeleriniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Akciğer grafisi için hazırlık gerekir mi?

Akciğer grafisinden önce genellikle yemek yemeyi veya içmeyi bırakmanız gerekmez. Ayrıca rahatlamanıza yardımcı olması için genellikle ilaca ihtiyacınız olmayacaktır.

Hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, doktorunuza söyleyin.

Kolayca çıkarabileceğiniz giysiler giyin. Göğsünüzde herhangi bir vücut piercingi varsa sağlık uzmanınıza söyleyin.

Hazırlanmak için görevli personelin size verdiği diğer talimatları izleyin.

İlginizi Çekebilir  D Dimer Testi Nedir?

Akciğer grafisi nasıl çekilir ?

Ayakta tedavi olarak veya hastanede kalış sürenizin bir parçası olarak akciğer grafisi çektirebilirsiniz. Görüntülemenin yapılma şekli, durumunuza ve sağlık hizmeti sağlayıcınızın uygulamalarına bağlı olarak değişebilir.

Genel olarak, bir akciğer grafisi bu süreci takip eder:

Görüntünün önüne geçebilecek herhangi bir giysi, mücevher veya diğer nesneleri çıkarmanız istenecektir.

Oturmanız veya ayakta durmanız istenebilir. Konumunuz, doktorunuzun ihtiyaç duyduğu görüntülere bağlıdır.

Ayakta görüntü için, röntgen plakasının önünde durursunuz. Omuzlarınızı öne döndürmeniz, derin bir nefes almanız ve röntgen çekilene kadar tutmanız istenecektir. Nefesinizi tutamıyorsanız, tekniker nasıl nefes aldığınızı izleyerek filmi çekecektir.

Röntgen sırasında hareketsiz kalmanız gerekecek. Röntgen sırasında hareket etmek görüntünün kalitesini etkileyebilir.

Akciğerin yan grafisi için yan tarafınıza dönmeniz ve kollarınızı başınızın üzerine kaldırmanız istenecektir. Derin bir nefes almanız ve röntgen çekilirken tutmanız söylenecektir.

Görüntüler alınırken tekniker özel bir pencerenin arkasına geçecektir.

Akciğer grafisi ağrılı değildir. Ancak yakın zamanda bir ameliyat geçirdiyseniz veya bir yaralanma geçirdiyseniz, farklı pozisyonlara geçerken biraz rahatsızlık veya ağrı hissedebilirsiniz. Teknisyen, olası tüm konfor önlemlerini kullanacak ve herhangi bir rahatsızlığı veya ağrıyı en aza indirmek için çekimi mümkün olan en kısa sürede yapacaktır.

Akciğer grafisi çekiminden sonra 

Röntgenden sonra radyoloji teknisyeniniz görüntülere bakarken birkaç dakika beklemenizi isteyebilir. Görüntülerden herhangi bir sorun varsa bulanıklık gibi, teknisyenin çekimi tekrar alması gerekebilir.

Röntgen görüntüleri, normal ve anormal bulgular için onları inceleyen bir radyoloğa gönderilir. Doktorunuz daha sonra görüntüleri ve radyolog raporunu inceleyecek ve böylece röntgen sonuçlarınızı sizinle konuşabilecektir.

Akciğer grafisi kalbinize, akciğerlerinize ve kemiklerinize bakan bir testtir. Akciğer grafisi, siyah beyaz bir görüntü oluşturmak için düşük bir doz radyasyon kullanır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, kırık kemikleri, kalp rahatsızlıklarını ve akciğer problemlerini teşhis etmek ve tedavi etmek için bu röntgen görüntüsüne bakabilir. Akciğer röntgeni, bir görüntüleme merkezi veya hastanede yapılan hızlı, invaziv olmayan prosedürlerdir. Akciğer  röntgeni sonuçlarınızı hemen çekim sonrasında teslim alabilirsiniz.

Akciğer Grafisi Fiyatları 2023 

İstanbulda akciğer grafisi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Akciğer grafisi fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

Yorum ekleyebilirsiniz