evlilik sağlık raporu fiyatları

Evlilik İçin Sağlık Raporu

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nedir ? 

Türkiye’de evlenmek isteyen kişiler, bir sağlık merkezine başvuruda bulunarak  evlilik için sağlık raporu almak zorundadırlar. Başvurdukları merkezde  bazı görüntüleme ve kan testleri yapılmaktadır. Bu testler kalıtsal hastalıklar veya cinsel yolla bulaşan hastalıkları belirlemeye yöneliktir. Bu raporun düzenlenmesinde; hastanın bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gizlilik ilkesine özellikle dikkat edilmektedir. 

Evlilik Öncesi Sağlık Raporu Alınması Şart Mı ?

Türk Medeni Kanunu gereği evlenecek kişilerin “Sağlık Raporu” almaları zorunludur.

Bu raporlar düzenlenirken yapılan testler sayesinde evlenecek çiftlerin evlilik öncesinde sağlık taramaları yapılarak, mevcut bulaşıcı hastalıklar tespit edilmekte ya da gerekli bilgilendirme yapılmakta veya tedavi edilmektedir. Ayrıca ileride doğacak çocukların sağlığı için birtakım önlemlerin alınması sağlanmaktadır.

Nikah İçin Sağlık Raporu Nereden ve Nasıl Alınır ? 

Evlilik öncesi sağlık raporu almak için evlilik için karar verdiğiniz bölgedeki kuruma başvurduğunuzda öncelikle size yapılacak testler hakkında bilgi verilmektedir. Bahse konu testleri bir sağlık merkezinde yaptırdıktan ve onaylattıktan sonra raporun alınması bir gün gibi kısa bir sürede olmaktadır. Evlilik sağlık raporu çok uzun süreler uğraş gerektirecek bir rapor değildir. Hemen kısa sürede sonuçlanan kolaylıkla alınabilen bir rapordur.

Evlilik İçin Sağlık Raporunda Hangi Testler  Yapılır ? 

Evlilik öncesi sağlık kurumuna yapılacak başvurular sırasında yapılacak muayene ve tetkiklerle birlikte önemi ve sıklığı gün geçtikçe hızlı artış gösteren bulaşıcı hastalıklar araştırılmaktadır. 

İlginizi Çekebilir  Rubella IgG Kan Testi

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda (UHK) belirtilen bulaşıcı hastalıklar (frengi, belsoğukluğu, yumuşak şankr, tüberküloz) ve akıl hastalıkları araştırılmalı; ayrıca son yıllarda artış gösteren AIDS, Hepatit C, Hepatit B hastalıkları ile genetik geçiş gösteren hastalıklar araştırılmaktadır.

Evlilik öncesi rapor düzenlenmesinde istenen tetkiklerde bazı bölgesel farklılıklar olmasına karşın genel olarak; kan grubu, HIV, HBsAg, HCV, VDRL, akciğer röntgeni ve hemogram istenmektedir.

Hepatit B ve Hepatit C testleri ise; taşıyıcılık veya hastalığın tespiti için yapılır. HIV; korunmasız cinsel ilişki, kan yolu ve anneden bebeğe (perinatal) geçiş gösterdiği için evlilik öncesi testler arasında yer almaktadır. Sfiliz (VDRL) testi ile frengi hastalığı taranır. Frengi, cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilebilir bir bulaşıcı hastalıktır, bu nedenle evlilik öncesinde eş adaylarının hastalık konusunda bilgilendirilerek  taşıyıcılığın tespiti ve varsa tedavisinin düzenlenmesi çok önemlidir.

Hangi Hastalıklar Evlenmeye Engel Olabilir ?

frengi gibi bazı hastalıklar Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda da (UHK) belirtildiği gibi evlenmeye engel teşkil etmekte fakat bu hastalıkların tedavileri yapıldığı halde kişilerde kalıcı sekel bırakabilecekleri göz önünde bulundurulmalıdır. Akıl hastası olduğu bilinen veya şüphe edinilen kişilerin psikiyatri konsültasyonları yapılarak evlenmelerine engel  durumlarının olup olmadıklarını belirten sağlık kurulu raporu almaları gerekir.

Evlilik Sağlık Raporu ve Kan Uyuşmazlığı 

Evlenecek kişilerden kan grubu tetkiklerinin istenmesinin nedeni eş adayları olmalarının dışında ilerideki gebelik durumlarında anne ile çocuk arasında Rh uygunsuzluğunun gelişip gelişmeyeceğini belirlemektir. Rh uygunsuzluğu gebelik durumunda çocuğun ve annenin sağlığını etkileyecek bir duruma yol açacağı için; gebelik öncesi tetkiklerin yapılması ve önlem alınması gerekir.

Evlilik Öncesi Sağlık Raporunda Yapılan Diğer Testler 

Tüberküloz hastalığı da erken teşhis ve tedavi ile tamamen iyileşebilen bir hastalıktır.  Akdeniz anemisi (talasemi), kalıtsal bir hastalık olup; anne ve/veya baba taşıyıcılığı önemlidir. Talasemi majör ağır seyirli olup; Talasemi minör daha hafif seyirlidir. Anne  ve babanın her ikisinde talasemi minör hastalığı olması durumunda çocukların  %25’inde talasemi majör görülür.

İlginizi Çekebilir  Progesteron Testi

Evlilik İçin Sağlık Raporunun Avantajları ?

Bu raporlar düzenlenirken yapılan testler sayesinde evlenecek çiftlerin evlilik öncesinde sağlık taramaları yapılarak, mevcut bulaşıcı hastalıklar tespit edilmekte ya da gerekli bilgilendirme yapılmakta veya tedavi edilmektedir. Ayrıca ileride doğacak çocukların sağlığı için birtakım önlemlerin alınması sağlanmaktadır. 

Evlilik İçin Sağlık Raporu Fiyatları 2023

Evlilik öncesi sağlık raporu fiyatları son zamanlarda en çok araştırılan konulardan biridir. Evlilik için sağlık raporu fiyatları devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Özel hastaneler ve özel sağlık merkezlerinde bu raporun ücreti bölgeden bölgeye kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Evlilik sağlık raporu fiyatları hakkında bilgi almak için 05378576593 nolu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

 

Yorum ekleyebilirsiniz