retrograd üretrografi fiyatları

Retrograd Üretrografi Nedir?

Retrograd Üretrografi çekimi, normal bir röntgende görülemeyen herhangi bir yapısal anormalliği saptamak amacıyla üretrayı görüntülemek için kullanılan bir tanı testidir. Üretra yoluyla mesane  kontrast madde ile doldurulduktan sonra mesanenin ve üretranın röntgeni çekilir.

Üretra, idrarı mesaneden boşaltan alt idrar yolunun adıdır. Bu görüntüleme tetkiki genellikle prostat büyümesine bağlı olarak meydana gelen üretra daralmasının nedenini belirlemek için erkeklere önerilir.

Retrograd üretrografi, darlıklar veya kontraktürler ve divertikül dahil olmak üzere üretrada herhangi bir yapısal anormalliği değerlendirmemizi sağlar. Bu tanı testi genellikle erkek hastalarda üretranın daralmasından şüpheleniliyorsa istenilmektedir. Dar üretranın semptomları kanlı veya koyu renkli idrar, mesane kontrolünün kaybı, ağrılı idrara çıkma ve karın ağrısıdır.

Üretra Anatomisi

Erkek üretrası mesanenin trigonundaki iç üretral orifiste başlar ve dış üretral meatusta glans penisin naviküler fossasında açılır.

Erkek üretrası ön ve arka kısımlara  ayrılabilir.Ön üretra, ürogenital diyafram seviyesine kadar penil ve bulbar üretradan oluşur. Posterior üretra, membranöz ve prostatik üretradan oluşur.

Kadın üretrası 2,5-4 cm uzunluğundadır. Bir ön konkavite arkı oluşturur ve üretrovezikal bileşkedeki mesane boynundan vestibüle kadar uzanır, burada labia minora arasındaki dış meatusu oluşturur ve üretral karina adı verilen bir kabartma yapar . 

Simfizis pubis ile vajinanın ön yüzü arasında yer alır. Paraüretral veya Skene bezleri dış mea çevresinde bulunur.

retrograd üretrografi fiyatları

Normal retrograd üretrografi:

Ön üretra , penil üretra (sarı ok) ve bulbar üretra (mavi ok) tarafından oluşturulur. Membranöz (kırmızı ok) ve prostatik üretra ( yeşil ok) dahil olmak üzere  posterior üretra işeme çalışmaları ile daha iyi değerlendirilir. 

İlginizi Çekebilir  Apolipoprotein CII Testi

İşlem yaklaşık 5-10 dakika sürecektir. Sizden floroskopi masası üzerine yan yatmanız istenecek. Mahremiyet sağlamak için steril bir örtü yerleştirilecektir. 

Daha sonra muayene koltuğuna yatmanız istenecek ve prosedür anlatılacaktır.Yüzeydeki herhangi bir bakteriyi yok etmek için üretral açıklık temizlenecektir.

Penisin ucuna kateter adı verilen küçük bir plastik tüp yerleştirilir ve kateteri yerinde tutmak için küçük bir balon şişirilebilir. 

Steril berrak sıvı kontrast madde doğrudan üretraya yerleştirilecek kateter aracılığıyla verilirken röntgen çekilecektir.

Bazen, doktorunuzun ne araştırdığına bağlı olarak, idrar yaparken daha fazla görüntü elde etmek için kateter kullanarak mesanenizi kontrast madde ile doldurabiliriz.

Muayene tamamlandığında, röntgen kateteri çıkarılır ve eve gidebilirsiniz.

Röntgen görüntüleri üretra anatomisini değerlendirmek için alınmalıdır. 

Kateter yerleştirildiğinde biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz ve röntgenkontrast madde verilirken üretrada bir dolgunluk hissi hissedebilirsiniz.

İlaç  üretranıza ve mesanenize girerken oluşan bir serinlik hissi olabilir.

Retrograd  üretrografi  testine nasıl hazırlanırım?

Bu teste hazırlanmak için özel bir şey yapmanıza gerek yoktur. 

Retrograd  üretrografi sonrası neler olabilir:

İşlemden sonraki 24-48 saat boyunca idrar yaparken biraz tahriş hissetmeniz normaldir.

Ayrıca idrarda az miktarda kan da görebilirsiniz. 

RUG testinden hemen sonra olağan günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Prosedürden sonraki 24 saat içinde  ateş veya titreme  hissederseniz doktorunuza başvurmanız gerekir.

Sorunların devam etmesi (veya) ateşiniz, skrotal ağrınız olması durumunda doktorunuza bildirin.

Retrograd  üretrografi ne zaman yapılmalıdır?

İdrar akışınız zayıfsa, idrara çıkmak için zorlandığınızda, idrar damlattığınızda, genital bölgenizde yaralanma olduğunda veya doktorunuz ultrason taraması, üroflowmetri test sonuçları gibi diğer tetkiklerinize dayanarak üretrada bir anormallikten şüphelendiğinde bu testi sizden isteyebilir.

Retrograd  üretrografi neden önemli ?

Üretral yaralanma, pelvik kırıkların %24’e varan yaygın bir komplikasyonudur.

Üretra yaralanmalarının %97’si erkek hastalarda görülür. Kadın üretrasının daha kısa ve  travmaya daha dayanıklı olması nedeniyle erkeklerde daha sık görülür. Bir kadın hastada üretral yaralanma belirtileri olduğunu düşünüyorsanız (yaklaşık %80’i vajinal yırtılma veya girişte kan ile ilişkilidir.

İlginizi Çekebilir  Apandisit nedir?

Kadınlarda üretral divertikül ve submukozal üretral kistler dahil olmak üzere hastalıklar değerlendirilmek üzere istenilen bir testtir.

Kadın Üriner Urge İnkontinans

Üriner urge inkontinansı, genellikle bastırılamayan ani bir dürtü ile ilişkili istemsiz idrar kaçağını içerir. Bazı nedenler enfeksiyon, hormon durumu, doğum veya önceki pelvik ameliyatlarla ilgili olabilir. Kapsamlı bir öykü ve kapsamlı bir pelvik taban muayenesi, bu durumun temel nedenini belirlemek için hayati önem taşır. Hekimin hastanın kullandığı tüm ilaçları bilmesi kadar, hastanın tuvalet ve beslenme alışkanlıklarını da bilmesi aynı derecede önemlidir.

İdrar İnkontinansı, belirli yiyecek ve içecek türleri ile ciddi bir sorun haline gelebilir. Doktorun bir enfeksiyonu neden olarak ekarte edebilmesi için bir idrar tahlili yapılmalıdır. Bilgilendirilmiş bir sonuca varmak için ürodinami veya sistoskopi ile veya bazı durumlarda her ikisiyle de ileri testler gerekebilir.

Retrograd Üretrografi Neden Yapılır ?

Doktorunuz, genellikle yaşlı erkeklerde görülen prostatın olağan genişlemesinden kaynaklanmadığını düşündüğü zayıf idrar akışıyla ilgili sorunlarınız varsa, sizi bu işlem için sevk edebilir. Geçmişte yaralanma, prostat ameliyatı, mesane kateterizasyonu veya enfeksiyon öyküsü olabilir ve bunlardan herhangi biri üretranın daralmasına neden olabilir.

Üretra yaralanmasından şüpheleniliyorsa, acil prosedür olarak bir üretrografi da yapılabilir.

Retrograd  üretrografi  ne kadar sürer?

Genel olarak, çalışma 5-10 dakika arasında sürecektir. İşlemin süresi işlemi neden yaptırdığınıza bağlı olarak değişebilir. 

Retrograd  üretrografiyi  kim yapar?

Üretrografi, radyoloji prosedürlerini gerçekleştirme ve X-ışını görüntülerini yorumlama konusunda eğitimli bir radyoloji uzmanı tarafından gerçekleştirilecektir. Radyolog, test yapılırken röntgen cihazını çalıştıran teknisyen tarafından desteklenecektir ve bazı durumlarda bir radyoloji hemşiresi yardımcı olabilir.

Retrograd  üretrografi  nerede yapılır?

Bir retrograd  üretrografi genellikle bir hastanenin  radyoloji bölümünde veya floroskopinin mevcut olduğu bir röntgen odası olan radyoloji kliniğinde gerçekleştirilir. Floroskopi ekipmanı, muayene yapılırken röntgen görüntülerinin TV ekranında izlenebildiği yerdir. 

İlginizi Çekebilir  Magnezyum Testi

Retrograd Üretrografi Bulguları 

Üretral Stenoz/Striktür

Üretral darlık terimi, üretra ve periüretral dokuda (korpus spongiosum) fibröz bir yara izi anlamına gelir. Bu skar üretral lümenin genişliğini azaltır.

İki tür yara izi vardır: Yumuşak veya sert.

Alternatif olarak, posterior üretral darlık genellikle travma veya cerrahinin neden olduğu üretral distraksiyon veya bozulmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan obliteratif bir süreçtir.

Teşhis

Retrograd üretrografi, anterior üretral darlıkları görüntülemek için kullanılan birincil yöntemdir ve posterior üretral darlıklarda, üretral defektin uzunluğunu belirlemek için sıklıkla eş zamanlı antegrad sistoüretrografi ve retrograd üretrografi gerekir.

Retrograd üretrografi şunları tanımlar: darlığın yeri, uzunluğu, sayısı,  darlık derecesi ve periüretral hastalık

MR periüretral hastalığı görüntülemeye  yardımcı olur

Üretral divertikül 

Kadınlarda erkeklere göre daha sıktır ve özellikle stres inkontinansı olan kadınların %1-6’sında meydana geldiği tahmin edilmektedir.

Genellikle 3. ve 5. dekatlar arasında olmakla birlikte tüm yaş gruplarını etkileyebilir.

Üretral fistül

Rektoüretral fistül, alt idrar yolu ile rektumun distal kısmı arasındaki bağlantıdır.

Nadir durumlardır ve doğuştan veya sonradan kazanılmış olarak sınıflandırılabilirler.

Ameliyattan, radyasyondan, travmadan veya iltihaplanmadan kaynaklanan kazanılmış rektoüretral fistül sıklıkla yetişkinlerde görülür.

Üretral Taş

Üretral taşların çoğu, işeme sırasında mesaneden üretraya atılan küçük taşlardan oluşur. Nadiren, darlık olduğunda üretrada birincil (doğal) taş oluşumu meydana gelir veya üretral divertikül ile ilişkili olabilir. 

Retrograd üretrografi genellikle üretrada yuvarlak bir dolum defekti gösterir.

Retrograd Üretrografi Fiyatları 2023 

İstanbulda retrograd üretrografi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Retrograd üretrografi fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

 

 

 

 

Yorum ekleyebilirsiniz