d dimer nedir

D Dimer Testi Nedir?

D dimer testi, doktorların ciddi bir kan pıhtısını ekarte etmek için kullanabileceği bir kan testidir. Doktorunuz akciğerinizde veya bacağınızın veya pelvisinizin bir damarının derinlerinde bir kan pıhtısı olduğundan şüpheleniyorsa faydalıdır.

Bu pıhtılar ölümcül olabilir. Hızlı tedavi olmak, hayatta kalma ve diğer tıbbi sorunlardan kaçınma şansınızı artırır. 

D Dimer Nedir?

D-dimer, vücudun iyileşme sürecinde yer alan bir maddedir. Kanamanıza neden olan bir yara aldığınızda, vücudunuz kanınızı toplamak için proteinleri kullanır. Oluşan pıhtı hasarlı damarı tıkar.

Kanama durduğunda, vücudunuz pıhtıyı yavaşça parçalamak için diğer proteinleri gönderir. Daha sonra, kanınızda D-dimer parçaları bulursunuz. 

Bu protein parçaları genellikle zamanla çözülür. Bununla birlikte, bir pıhtı parçalanmazsa veya bir başkası oluşmazsa, kanınızda yüksek seviyelerde D-dimer olacaktır. 

D Dimer Testinin Amacı

D-dimer testi basit bir kan alımı sonrası alınan kan örneğinin incelenmesinden ibarettir. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, kan örneğinizi almak ve analiz etmek için ince bir iğne kullanacaktır. 

Herkeste kan pıhtısı oluşabilir. Doktorlar genellikle iki tehlikeli kan pıhtısı türünü ekarte etmek için bir D-dimer testi isterler. 

Derin ven trombozu veya DVT : Derin toplardamarlar içinde  oluşan kan pıhtısı

Pulmoner emboli veya PE : Vücudun diğer bölgelerinden dolaşan ve akciğerlerinizin atardamarına ulaşan bir kan pıhtısı.

DVT ve PE nedeniyle her yıl 100.000 kadar ölüm meydana gelmektedir. Bu durumlarda görülebilecek  belirtiler şunlardır: 

Genellikle alt bacakta, ancak bazen uyluk, pelvis veya kolda şişme veya kızarıklık, bacak, uyluk, pelvis veya kolda ağrı, nefes almada zorluk, hızlı nabız, göğüs ağrısı , çok terleme.

Hızlı tedavi olmak, PE ve DVT’den kurtulma şansınızı artırır. Ayrıca yaşam kalitenize zarar verebilecek diğer tıbbi sorunlardan korunmanıza yardımcı olur. 

D Dimer Testi Ne Zaman Yapılır?

Bu koşulları teşhis etmek zor olabilir. Bir çalışma, DVT semptomları olan polikliniklerde ve acil servislerde görülen kişilerin yaklaşık %70’inde DVT’ye sahip olmadığını buldu.

Doktorlar, tüm kan örneklerini analiz için merkezi bir laboratuvara göndermek zorundaydı. Bu, gecikmelere neden oldu ve testin acil durumlar için kullanılamayacağı anlamına geliyordu. Bu yüzden doktorlar hastalarını görüntüleme testleri için göndermek zorunda kaldılar. 

İlginizi Çekebilir  Diz MR nedir?

Son yıllarda, birkaç hızlı D-dimer testini onaylandı. Bu testler doktorlara DVT veya PE’yi ekarte etmek için hızlı ve ucuz bir yol sağlar. 

D Dimer Testi  Sonuçlarını Yorumlama

Sonuçlar, doktorunuzun kullandığı teste tekniğine bağlı olarak değişebilir. Doktorlar, kullandıkları test için normal ve anormal seviye aralıklarını bilmelidir.

Sonuçlarınız daha düşük aralıktaysa, doktorunuz bir kan pıhtısını güvenle ekarte edebilir. 2 Sonuçlarınız anormal veya yüksek çıkarsa, muhtemelen daha fazla teste ihtiyacınız olacaktır. D-dimer testi, DVT veya PE’yi teşhis etmenin tek yolu değildir. 

D Dimer Yüksekliği Nedir ?

Birçok hastalık, tedavi ve yaşam tarzı faktörü D-dimer seviyenizi yükseltebilir. Bu nedenle, doktorunuzun tıbbi geçmişinizle ilgili sorularını kapsamlı bir şekilde yanıtlamanız önemlidir. Kan pıhtıları olan kişilerde genellikle aynı risk faktörlerinden bir veya daha fazlası bulunur. Bunlar:

Tıbbi durumlar ve tedaviler:

Kalp hastalığı : Unstabil anginası olan veya kalp krizi geçirmiş hastalarda D-dimer seviyeleri daha yüksektir ve gelecekte kan pıhtılaşması riski daha yüksektir.

Kanser : Bazı kanserler kan pıhtılaşması riskini artırabilir.

Kanser tedavisi : Kemoterapi ve bazı meme kanseri ilaçları kan pıhtılaşması riskini artırabilir. 

Östrojen ile tedavi : Doğum kontrol hapları ve hormon replasman tedavisi DVT ve PE riskini artırabilir. 

Ameliyat : Kalça veya diz protezi gibi büyük bir ameliyat geçiren hastalarda kan pıhtılaşması riski daha yüksektir. (Bunu önlemek için ilaçlar reçete edilir )

Bulaşıcı hastalıklar : COVID-19 ve pnömoni iltihaplanmaya neden olabilir ve kan pıhtılarını tetikleyebilir.

Böbrek hastalığı : Tam olarak anlaşılmayan nedenlerden dolayı böbrek hastalığı, DVT ve PE riskini artırır.

Karaciğer sirozu : Şiddetli karaciğer hastalığı olan kişilerde karaciğerin büyük toplardamarında pıhtılaşma riski daha yüksektir. 

Hamilelik : D-dimer seviyeleri doğumla iki ila dört kat artar. Kadınlarda doğumdan sonraki üç aya kadar DVT veya PE riski yüksektir.

Diğer risk faktörleri:

Yaş : 60 yaşın üzerindeki kişilerde kan pıhtılaşması riski daha yüksektir.

Sigara kullanımı

Irk : Afrika kökenli Amerikalılar, Avrupa kökenli insanlara kıyasla daha yüksek D-dimer seviyelerine sahiptir. 

Cinsiyet : Kadınlar erkeklerden daha yüksek D-dimer seviyelerine sahiptir. 

İlginizi Çekebilir  Glikoz-6-Fosfat Dehidrojenaz (G6PD) Testi: Enzimin Önemi ve Test Süreci

obezite

Hareketsiz yaşam tarzı : Egzersiz yapmamak veya uzun süre hareket etmemek DVT veya PE riskini artırabilir. Örneğin, uzun bir uçak yolculuğu veya hastanede olmaktır.

Doktorlar, PE veya DVT’niz olmadığından emin olmak için başka testler isteyecektir. Bu testler şunları içerebilir:

Kanama bozukluğu için diğer testler

Ultrasonografi : Kan damarlarınızın, dokularınızın ve organlarınızın görüntülerini almak için yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanan bir testtir.

Ventilasyon-perfüzyon akciğer taraması : Doktorların hava ve kanın akciğerlerden geçip geçemeyeceğini veya bir tıkanıklığınız olup olmadığını görmesine yardımcı olmak için radyoaktif bir madde kullanan bir test

Bilgisayarlı tomografi anjiyografi : Özel bir kontrast madde  infüzyonu ile yapılan bir görüntüleme yöntemi. Doktorlar, farklı açılardan yüksek çözünürlüklü görüntüler almak için BT taraması kullanır. Kontrast madde kan pıhtılarını kontrol etmek için ihtiyaç duydukları kan damarlarını ve dokuları daha parlak hale getirir.

pulmoner emboli

Düşük kan pıhtılaşması riski olan ve D-dimer seviyeleri alt ila orta aralıkta olan hastalarda pulmoner emboli görülmeyebilir. Çalışmalar, PE’yi ekarte etmede D-dimer testinin ultrasonografi veya BT anjiyografi ile karşılaştırılabilir olduğunu göstermektedir. 

Test sonuçlarınız yüksek seviyeler gösteriyorsa, daha fazla teste ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, yakın zamanda PE geçirmiş birçok kişide yine de yüksek D-dimer seviyeleri olacaktır. Yani test onlar için yararlı değil. 

Derin ven trombozu

DVT’li hastaların neredeyse tamamı yüksek D-dimer seviyelerine sahiptir.  Bu, düşük ila orta aralıkta seviyeleri olan hastalar için durumu ekarte etmede testi faydalı kılar. Test, semptomlarınız o kadar net değilse de yararlıdır. Seviyeleriniz yüksekse, doktorunuz daha fazla test isteyecektir.  

Diğer Tıbbi Durumlar

DVT ve PE’yi ekarte etmek, doktorların D-dimer testleri istemesinin ana nedenleridir. Bununla birlikte, test, doktorların kan pıhtılarını içeren diğer ciddi durumları değerlendirmesine ve yönetmesine yardımcı olabilir. Bunlar şunları içerir:

Koroner arter hastalığı : Şiddetli kalp hastalığı olan kişilerde daha yüksek D-dimer seviyeleri vardır. Kalp krizi tedavisi gören ancak yine de yüksek D-dimer seviyelerine sahip olan kişiler, başka bir kalp krizi geçirme veya birinden ölme riski altındadır. 

İnme : Daha yüksek D-dimer seviyeleri, artan inme riski ile ilişkilidir. 

Dissemine intravasküler pıhtılaşma (DIC) : Bu, vücuttaki damarlarda kan pıhtılarının oluştuğu nadir bir hastalıktır. Yüksek D-dimer seviyeleri, DIC için puanlama testinin bir parçasıdır. 

İlginizi Çekebilir  Romatoid faktör (RF) testi nedir?

Hiperfibrinoliz : Bu kan pıhtılaşma bozukluğu DIC’ye benzer. D-dimer testi, doktorların bu bozukluğu değerlendirmesine de yardımcı olur.

Doktorlar, tehlikeli bir kan pıhtısı olabileceğinden şüphelenirlerse D-dimer testi isteyebilirler. Test, doktorların ölümcül olabilecek iki durumu ekarte etmesine yardımcı olur: derin ven trombozu, bir toplardamarda kan pıhtısı ve akciğerde kan pıhtısı olan pulmoner emboli.

Negatif bir test sonucu, muhtemelen bir kan pıhtınızın olmadığı anlamına gelir. Genellikle başka testlere ihtiyacınız olmaz. Bununla birlikte, sonuçlarınız yüksek çıkarsa, bu mutlaka bir pıhtınız olduğu anlamına gelmez. Test kesin değil. Doktorunuz muhtemelen başka testler isteyecektir.

Doktorlar, DVT veya PE olduğundan şüphelendikleri tüm hastaları görüntüleme testleri için göndermek zorundaydı. Bu pahalı ve zaman alıcıydı. D-dimer testi, tehlikeli bir kan pıhtısını ekarte etmek için kullanabilecekleri hızlı ve ucuz bir kan testidir. Sonuçlarınız düşük gelirse, muhtemelen endişelenmenize gerek yoktur.

Ancak birçok hastalık, tedavi ve yaşam tarzı faktörü D-dimer seviyenizi artırabilir. Bu nedenle, sonuçlarınız anormal çıkarsa, kan pıhtısı olmadığını doğrulamak için daha fazla teste ihtiyacınız olacaktır.

D dimer testi niçin yapılır?

Doktorlar, ciddi bir kan pıhtısı olasılığını dışlamak için bu testi ister. Özellikle, aşağıdakileri teşhis etmek için bir D-dimer testi kullanılır:

Derin ven trombozu,derinde yerleşmiş toplardamarlarda , genellikle alt bacakta oluşan bir kan pıhtısı

Yaygın damar içi pıhtılaşma (DIC), bir kan pıhtılaşma bozukluğu

Pulmoner emboli, akciğerinizde bir kan pıhtısı

Felç

D dimer testi acıtıyor mu?

D-dimer testi, venöz kan alımıyla yapılan basit bir kan testidir. Çoğu insan için, iğne kolunuza veya elinize batırıldığında kan alınması bir çimdik veya batma hissi verir. Bulması zor damarlarınız varsa, kan alma uzmanının kan örneği alıp analiz etmesi daha zor olabilir.

Kolunuz, günün ilerleyen saatlerinde veya ertesi gün kan alınan yerde biraz ağrılı hissedebilir.

D dimer test sonuçları nasıl yorumlanır ?

Referans aralığı laboratuvardan laboratuvara değişebilir, ancak genel olarak normal bir D-dimer aralığı 220 ila 500 ng/mL’dir. Sonuçlarınız normal veya düşük çıkarsa, kan pıhtılaşmanız olası değildir.

Yüksek veya anormal sonuçlar, kan pıhtısı olabileceğinizi düşündürür, ancak bu kesin olarak bir pıhtı olduğu anlamına gelmez. Sonuçlarınızın yüksek olmasının başka nedenleri olabilir ve doktorunuz nedeni belirlemek için daha fazla test isteyecektir.

D dimer testi fiyatları 2023

D dimer testi fiyatları bölgeden bölgeye , hatta aynı bölgede , kurumdan kuruma  farklılık göstermektedir. D dimer testi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için 05378576593 nolu telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

Yorum ekleyebilirsiniz