ace kan testi ücreti

ACE Kan Testi

ACE kan testi nedir?

ACE testi kanda anjiyotensin dönüştürücü enzim(ACE) seviyesini ölçer.

ACE kan testi  alternatif isimleri

Serum anjiyotensin dönüştürücü enzim; SACE

ACE kan testi  nasıl yapılır?

Kolunuzdaki damardan alınan kan örneği testidir.

Testten 12 saat öncesine kadar yemek yememek veya içmemek için sağlık uzmanınızın talimatlarına uyun. Steroid ilacı kullanıyorsanız, steroidler ACE düzeylerini düşürebileceğinden, testten önce ilacı kesmeniz gerekip gerekmediğini doktorunuza sorun. Doktorunuzla  konuşmadan önce herhangi bir ilacı durdurmayın.

Kan almak için iğne batırıldığında, bazı insanlar orta derecede ağrı hissederler. Diğerleri sadece bir  batma hisseder. Sonrasında zonklama veya hafif morarma olabilir. 

ACE kan testi  neden yapılır?

Bu test genellikle, sarkoidoz adı verilen bir bozukluğu teşhis etmeye ve izlemeye yardımcı olmak için istenebilir. Sarkoidozlu kişiler, hastalığın ne kadar şiddetli olduğunu ve tedavinin ne kadar iyi çalıştığını kontrol etmek için ACE seviyelerini düzenli olarak test ettirebilir.

Bu test ayrıca Gaucher hastalığı ve cüzzam doğrulamaya yardımcı olur.

Artan miktarlarda ACE bazen granülomların kenarlarında (dış sınırlar) bulunan hücreler tarafından salgılanır. Granülomlar, cilt altında ve vücutta şişlikler oluşturan küçük tümör benzeri bağışıklık ve enflamatuar hücreler ve fibröz doku kütleleridir. Genellikle akciğerleri etkileyen ama aynı zamanda gözler, cilt, sinirler, karaciğer ve kalp dahil diğer birçok vücut organını da etkileyebilen, nedeni bilinmeyen sistemik bir hastalık olan sarkoidozun klasik bir özelliğidir. ACE seviyeleri genellikle granülomlar geliştiğinde yükselir. Aktif sarkoidozu olan hastaların yaklaşık %50-80’inde yüksek ACE seviyeleri olacaktır; hastalık aktivitesi ile yükselecek ve düşecek seviyeler.

İlginizi Çekebilir  Deri Lezyonu Biyopsisi: Dermatolojik Sorunların Anahtarı

Cüzzam ve tüberküloz (granülomlar istilacı mikobakterilerin etrafında oluşur) gibi bulaşıcı hastalıklarda ve berilyum, asbest ve silikon gibi tahriş edici parçacık zehirlerine (mevcut işçi koruması ile) maruz kalma ile granülomlar, fibroz ve yüksek ACE seviyeleri de görülebilir. bu nedenler nispeten nadirdir).

ACE kan testi  Normal Sonuçları

Normal değerler yaşınıza ve kullanılan test yöntemine göre değişir. Yetişkinlerin ACE seviyesi 40 mikrogram/L’den azdır.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test eder. Spesifik test sonuçlarınızın anlamı hakkında doktorunuzla görüşün.

ACE kan testi  anormal sonuçları

Normalden yüksek ACE seviyesi sarkoidoz belirtisi olabilir. Sarkoidoz kötüleştikçe veya iyileştikçe ACE seviyeleri yükselebilir veya düşebilir.

Normalden daha yüksek bir ACE seviyesi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka bazı hastalık ve bozukluklarda da görülebilir:

Lenf dokusu kanseri (hodgkin hastalığı), diyabetes melitus, karaciğer şişmesi ve iltihabı (hepatit) alkol kullanımı nedeniyle, astım gibi akciğer hastalığı, kanser, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, veya tüberküloz, nefrotik sendrom, multipl skleroz.

Adrenal bezler yeterince hormon üretmediği durum (Addison hastalığı), mide ülseri, aşırı aktif tiroid (hipertiroidizm), aşırı aktif paratiroid bezleri (hiperparatiroidizm)

Normalden düşük ACE seviyesi şunları gösterebilir:

Kronik karaciğer hastalığı, kronik böbrek yetmezliği, yeme bozukluğu denirAnoreksiya nervoza, steroid tedavisi (genellikle prednizon), sarkoidoz tedavisi, etkin olmayan tiroid (hipotiroidizm)

ACE kan testi hakkında bilmem gereken başka bir şey var mı?

Anjiyotensin I’in ACE tarafından anjiyotensin II’ye dönüştürülmesi vücutta normal bir düzenleyici süreçtir. Bu süreç, hipertansiyon ve diyabet tedavisinde yaygın olarak kullanılan ACE inhibitörleri adı verilen ilaçların geliştirilmesiyle hedeflenmiştir. Bu ilaçlar, kan damarlarını daha geniş ve kan basıncını daha düşük tutarak dönüşüm sürecini engeller. ACE inhibitörleri hipertansiyon yönetiminde yararlıdır, ancak ACE kan testleri ile izlenmezler. Bununla birlikte, başka nedenlerle istenen ACE ölçümlerine müdahale edebilirler.

İlginizi Çekebilir  Artrit Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kan örneğindeki hemoliz ve hiperlipidemi , yanlışlıkla ACE düzeylerini düşürebilir. Azalmış ACE seviyeleri ayrıca şu hastalarda da görülebilir:

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem, akciğer kanseri, açlık, steroid ilaç tedavisi, hipotiroidizm

ACE, aşağıdakiler gibi çeşitli hastalık ve rahatsızlıklarda orta derecede artmış seviyelerde bulunmuştur:

HIV, bazı mantar hastalıkları, şeker hastalığı, hipertiroidizm, lenfoma, alkolik siroz

Gaucher hastalığı (nadir bir kalıtsal lipit metabolizması bozukluğu), tüberküloz, cüzzam

Bununla birlikte, ACE testi, klinik olarak yararlı olduğu gösterilmediğinden, bu durumları teşhis etmek veya izlemek için rutin olarak kullanılmaz.

ACE kan testi  riskleri nelerdir?

Kanınızın alınmasıyla ilgili çok az risk vardır. Damarlar ve atardamarların boyutları kişiden kişiye ve vücudun bir tarafından diğerine değişir. Bazı insanlardan kan almak diğerlerinden daha zor olabilir. Kan alınmasıyla ilişkili diğer riskler hafiftir ancak şunları içerebilir:

Bayılma veya baş dönmesi hissi, damarları bulmak için çoklu delikler, hematom (deri altında kan birikmesi), aşırı kanama, enfeksiyon (cilt her kırıldığında hafif bir risk)

Yorum ekleyebilirsiniz