prostat biyopsisi

Prostat biyopsisi

Prostat biyopsisi nedir?

Prostat bezi sadece erkeklerde bulunur. Mesanenin altına oturur ve üretrayı (idrarı vücuttan dışarı taşıyan tüp) sarar. Prostat sperm yapımına yardımcı olur.

Biyopsi, mikroskop altında incelenebilmesi için vücuttan küçük bir doku veya hücre parçasını çıkarmak için kullanılan bir prosedürdür.

Prostat biyopsisinde prostat bezi dokusu biyopsi iğnesi ile veya ameliyat sırasında alınır. Prostat bezinde kanser veya başka anormal hücreler olup olmadığını görmek için doku kontrol edilir.

Prostat biyopsisi birkaç farklı şekilde yapılabilir:

Transrektal yöntem. Bu rektum yoluyla yapılır ve en yaygın olanıdır.

Perine yöntemi. Bu, skrotum ve rektum arasındaki deri yoluyla yapılır.

Transüretral yöntem. Bu, bir sistoskop (esnek bir tüp ve görüntüleme cihazı) kullanılarak üretra yoluyla yapılır.

Ultrason genellikle prostat bezine bakmak ve biyopsi iğnesini yönlendirmek için kullanılır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

PSA seviyeniz yükselmişse, doktorunuz prostatınızın MR taraması için sizi hastaneye sevk edebilir. MR taramasının sonuçlarına bağlı olarak, üroloğunuz prostattan bazı doku örneklerinin alınması için biyopsi yapılmasını önerebilir. Prostat biyopsisi yaptırmanın risklerini ve faydalarını açıklar ve yaptırmak isteyip istemediğinize karar vermeniz için size zaman tanır.

Prostat biyopsisi ne zaman yapılması gerekir ?

Diğer testler prostat bezinde bir sorun olabileceğini gösterdikten sonra prostat biyopsisi yapılır. Prostat kanserini teşhis etmek için en iyi yöntemdir.

Hekiminiz  prostat biyopsisi önermesinin başka nedenleri olabilir.

Prostat biyopsisi için nasıl hazırlanırım?

Prostat biyopsisinden önce hazırlık gereklidir:

İlginizi Çekebilir  Büyüme Hormonu Testi

Herhangi bir ilaca, lateks, bant ve anesteziye karşı hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa doktorunuza söyleyin.

Doktorunuz , aldığınız tüm ilaçların (reçeteli ve reçetesiz) ve tüm şifalı otların, vitaminlerin ve takviyelerin bir listesine sahip olduğundan emin olun.

Kanama bozukluğu geçmişiniz varsa veya herhangi bir antikoagülan (kan inceltici) ilaç, aspirin veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen diğer ilaçları alıyorsanız, doktorunuza söyleyin. İşlemden önce bu ilaçları kesmeniz gerekebilir.

Genel olarak, transrektal veya perineal yöntem için açlık veya sedasyon gibi herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Transüretral yöntem kullanılacaksa genel anestezi kullanılabilir. Genel anestezi alacaksanız, işlemden önce, genellikle gece yarısından sonra aç kalmanız  (hiçbir şey yememeniz veya içmemeniz) söylenebilir. Doktorunuz size özel talimatlar verecektir.

Hekiminiz  transrektal yöntemi kullanıyorsa, biyopsiden önceki gece veya sabah lavman kullanmanız gerekebilir.

Rahatlamanıza yardımcı olmak için işlemden önce sakinleştirici alabilirsiniz. Sakinleştirici uykunuzu getirebileceğinden, sizi eve bırakması için birini ayarlamanız gerekecektir. Doktorunuz transüretral yöntemi kullanıyorsa, büyük olasılıkla bir yatıştırıcı alacaksınız.

Biyopsi yapılmadan bir gün önce antibiyotik almaya başlayabilir ve sonrasında birkaç gün devam edebilirsiniz. Bu enfeksiyonu önlemeye yardımcı olmak içindir.

Prostat biyopsisi nasıl yapılır ?

Prostat biyopsisi genellikle ayakta tedavi bazında yapılır. 

Genel olarak, bir prostat biyopsisi şu süreçlerden birini takip eder:

Prostat Biyopsisinde Transrektal yöntem

Kıyafetlerinizin çıkarılması istenilecektir, dizleriniz bükülü olarak sol tarafınızda pozisyon alacaksınız.

Bu tip biyopsi, iğnenin içinden geçeceği dokuyu uyuşturmak için lokal anestezik ile yapılabilir.

Genellikle, biyopsi iğnesinin yerleştirilmesine rehberlik etmek için bir transrektal ultrason (TRUS) kullanılacaktır.

Doktorunuz , rektumun duvarından hızlı bir şekilde bir iğneyi prostat bezine sokan yaylı bir alet kullanacaktır. İğne prostat bezine girdiğinde rahatsızlık veya baskı hissedebilirsiniz.

Bezin farklı bölgelerinden doku örnekleri almak için iğne birkaç kez sokulur.

İlginizi Çekebilir  Multiparametrik prostat MR (mp - MR) nedir ?

Prostat doku örnekleri inceleme için laboratuvara gönderilecektir.

Prostat Biyopsisinde Perine yöntemi

Kıyafetlerinizi çıkarıp hastane önlüğü giyeceksiniz.

Sol tarafınıza, dizleriniz bükülü olarak ya da dizleriniz bükülü ve uyluklarınız birbirinden ayrı olarak sırt üstü yatacaksınız.

Skrotum ve rektum arasındaki cilt antiseptik bir solüsyonla temizlenecektir.

Lokal anestezik enjekte edildiğinde iğne battığını hissedeceksiniz. Bu kısa süreli bir batma hissine neden olabilir.

Bölge uyuştuğunda, doktorunuz  ciltte küçük bir kesi (kesik) yapabilir.

Bezin farklı bölgelerinden örnekler almak için biyopsi iğnesi insizyondan ve prostata birkaç kez sokulacaktır.

Biyopsi iğnesi çıkarılacak ve biyopsi bölgesine kanama durana kadar sert baskı uygulanacaktır. Dikişe genellikle ihtiyaç duyulmaz.

Prostat doku örnekleri inceleme için laboratuvara gönderilecektir.

Prostat Biyopsisinde Transüretral yöntem

Kıyafetlerinizi çıkarıp hastane önlüğü giyeceksiniz.

Dizleriniz bükülü ve uyluklarınız birbirinden ayrı olacak şekilde sırt üstü konumlanacaksınız.

İşlem lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. (Lokal anestezik ilaçlar uyuşturmak için kullanılır demektir. Genel anestezik ise işlem sırasında derin uykuya dalmak için ilaçlar kullanılır.)

Doktorunuz, üretra yoluyla ve prostat bezine kadar penisinizin ucundaki açıklığa bir sistoskop (esnek bir tüp ve görüntüleme cihazı) yerleştirecektir.

Doktorunuz prostat bezi örneklerini almak için sistoskoptan küçük aletler yerleştirecektir.

Sistoskop çıkarılacaktır.

Prostat doku örnekleri inceleme için laboratuvara gönderilecektir.

Ultrason eşliğinde prostat biyopsisi neden yapılır  ?

Prostat ultrason probu rektuma yerleştirilir ve prostatın görüntülenmesine yardımcı olmak ve doktora prostat bezinden biyopsi (doku örneği) alırken rehberlik etmek için rektum içinde görüntüler üretmek için ses dalgalarını kullanır. Prostat ultrasonu ve biyopsisi, prostat kanserini teşhis etmek veya diğer problemlerin nedenini bulmak için kullanılır. Bir hastada kan testinde bulunan yüksek prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri varsa veya her ikisi de hastanın prostat kanseri için yüksek risk taşıdığını düşündüren anormal prostat muayenesi varsa, doktor bu testi isteyebilir.

İlginizi Çekebilir  P24 Testi

Prostat biyopsisinden sonra ne olur?

İyileşme süreciniz kullanılan anestezinin türüne göre değişiklik gösterecektir. Genel anestezi aldıysanız, gözlem için bir derlenme odasına götürüleceksiniz. Tansiyonunuz, nabzınız ve solunumunuz stabil olduğunda ve uyanık olduğunuzda, hastane odanıza alınacak veya evinize taburcu edileceksiniz.

Lokal anestezik kullanılmışsa, aksi belirtilmedikçe normal aktivitelerinize geri dönebilirsiniz. Biyopsiden sonra idrara çıkma veya bağırsak hareketi yapma dürtüsü hissedebilirsiniz. Bu his birkaç saat sonra geçmelidir.

Biyopsiden sonra birkaç gün idrarınızda veya dışkınızda kan olabilir. Bu yaygındır. Biyopsiden birkaç hafta sonra kırmızı veya kırmızımsı kahverengi kan da ejakülatınızda olabilir. Bu da normaldir.

Biyopsi bölgesi biyopsiden sonra birkaç gün boyunca hassas veya ağrılı olabilir. Hekiminizin önerdiği şekilde ağrı için bir ağrı kesici alın. Aspirin veya diğer bazı ağrı kesici ilaçlar kanama olasılığını artırabilir, bu nedenle yalnızca önerilen ilaçları aldığınızdan emin olun.

Aşağıdakilerden herhangi bir semptom gelişirse doktorunuzu arayın :

İdrarınızdaki veya dışkınızdaki kan miktarında artış, karın veya pelvik ağrı

İdrar yaparken sorun, idrarınızın görünümünde veya kokusunda değişiklikler veya idrar yaparken yanma (enfeksiyon belirtileri olabilir), ateş ve/veya titreme

Hekiminiz , durumunuza bağlı olarak size başka talimatlar verebilir.

Prostat Biyopsisi  Alternatifleri

Prostat kanseri tanısını doğrulamak için prostat biyopsisine alternatif yoktur. Serbest PSA, PSA yoğunluğu, PSA hızı ve prostat sağlık indeksi ve prostatın multiparametrik MR gibi ek PSA parametrelerinin değerlendirilmesi, prostat biyopsisi karar verme sürecini iyileştirebilir.

Prostat biyopsisi fiyatları 2022

Prostat biyopsisi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Prostat biyopsisi fiyatları ve randevu hakkında detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0537 8576593

Yorum ekleyebilirsiniz