pet çekimi fiyatı

PET Çekimi Nedir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET), doku ve organlarınızın hücresel düzeyde nasıl çalıştığını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme teknolojisi türüdür. Biyolojik olarak aktif hücreler tarafından emilen, radyotracer olarak bilinen kısa etkili bir radyoaktif maddenin enjeksiyonunu içerir. Daha sonra yayılan radyasyonu algılayabilen ve üç boyutlu görüntülere çevirebilen tünel benzeri bir cihaza giriyorsunuz. PET çekimi, bir hücrenin metabolizmasındaki anormallikleri belirleyerek kanser, kalp hastalığı ve beyin bozuklukları dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıkların ciddiyetini teşhis edebilir ve değerlendirebilir. 

PET Çekiminin  Amacı

Pozitron emisyon tomografisinin çok çeşitli tanı uygulamaları vardır, ancak genellikle doktorunuz kanserden şüpheleniyorsa veya bir kanserin yayılmış olabileceğinden şüpheleniyorsa istenir. Bypass ameliyatından önce, özellikle diğer görüntüleme testleri yetersizse, kalbinizin durumunu değerlendirmek için rutin olarak kullanılır. Erken Alzheimer hastalığından şüpheleniliyorsa veya dirençli nöbetleri tedavi etmek için ameliyattan önce beyni değerlendirmek için de sıklıkla istenir.

Bu endikasyonların ötesinde, kanseri evrelemek, kalp krizi veya felç sonrası hasarın boyutunu değerlendirmek ve kardiyovasküler, nörolojik veya kanser tedavilerine yanıtınızı izlemek için PET çekimi yaygın olarak kullanılır.

PET, canlı hücrelerin yapısından ziyade işlevini incelemesi bakımından BT ve MR’dan farklıdır. Buna karşılık, bir hastalığın neden olduğu hasarı tespit etmek için BT ve MR kullanılır. Özünde, PET vücudunuzun bir hastalığa nasıl tepki verdiğine bakarken bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) bir hastalığın neden olduğu hasara bakar.

PET, birçok işlevi arasında kan akışını, oksijen alımını, vücudunuzun glikozu (şeker) nasıl kullandığını ve bir hücrenin çoğalma hızını ölçebilir. PET çekimi, hücresel metabolizmadaki anormallikleri belirleyerek, diğer görüntüleme testlerinden çok önce bir hastalığın erken başlangıcını tespit edebilir. 

PET Çekimi Türleri

PET, kullanılan radyotracerin tipine bağlı olarak farklı durumları teşhis etmek için kullanılabilir. Florodeoksiglukoz (FDG) olarak bilinen en yaygın izleyici, prosedürü yaygın olarak FDG-PET olarak adlandırılan PET taramalarının yüzde 90’ında kullanılır.

Kan dolaşımına enjekte edildiğinde, FDG hücrelerdeki glikoz taşıyıcı moleküller tarafından alınır. Kanser hücreleri hızla çoğaldıklarından ve normal hücreler gibi programlanmış hücre ölümüne uğramadıklarından, şekeri metabolize etme sürecinde çok daha fazla FDG emeceklerdir.

FDG, kan akışının engellenmesinin neden olduğu düşük metabolik aktivite alanlarını vurgulamak için de kullanılabilir. Benzer şekilde, FDG-PET, beyindeki oksijen ve glikoz seviyelerindeki hastalık, bozukluk ve psikiyatrik hastalık ile uyumlu değişiklikleri tespit edebilir. 

İlginizi Çekebilir  Akciğer Difüzyon Testi: Solunum Sistemini Anlamak İçin Kapsamlı Bir Rehber

Diğer radyoizleyici türleri, FDG tarafından tespit edilmeyen hücresel anormallikleri vurgular. Bunlar şunları içerir:

Adrenokortikal tümörleri (adrenal korteksin hormon üreten hücrelerinde meydana gelenler) tespit etmek için kullanılan 11C-metomidat

Bakteriyel enfeksiyonları teşhis etmek için kullanılan florodeoksisorbital (FDS)

Nöroendokrin tümörleri (sinir sisteminin hormon üreten hücrelerinde meydana gelenler) tespit etmek için kullanılan florodopa

Netspot (galyum-68 dotatat) , ayrıca nöroendokrin tümörleri tespit etmek için kullanılır.

Azot-13 ve oksijen-15 , bozulmuş kan akışını tespit etmek için kullanılır.

Prostat tümörlerini saptamak için kullanılan  Locametz (galyum Ga-68 gozetotid)

Her gün daha fazla geliştirilmekte olan PET tarama amaçları için kullanılan 40’ın üzerinde farklı radyoizleyici bulunmaktadır.

PET Çekimi ile Teşhis Edilen Durumlar

PET öncelikle kanser, kardiyovasküler hastalık ve nörolojik bozuklukları teşhis etmek için kullanılır.

Kanser için PET özellikle yararlıdır çünkü tüm vücudu tarayabilir ve hem birincil tümörü hem de metastaz alanlarını ( kanserin yayıldığı yer) saptayabilir. Bununla birlikte, tüm kanserler PET tarafından tespit edilemez.

Şunları tesbit edebilir : 

Beyin tümörleri , rahim ağzı kanseri, kolorektal kanser, yemek borusu kanseri, baş ve boyun kanserleri, lenfoma, akciğer kanseri, melanom, pankreas kanseri, prostat kanseri, tiroid kanseri.

Kardiyovasküler hastalık için , bir PET çekimi kalbe, beyne veya akciğerlere giden kan akışının azaldığı alanları ortaya çıkarabilir. Doktorunuz, dolaşım bozukluğunun etkilerini inceleyerek, anjiyoplasti veya kardiyak baypas cerrahisi dahil en uygun tedavi seçimini yapabilir.

Nörolojik bozukluklar için, yüksek ve düşük radyoaktivite alanlarıyla ilgili olarak beyin aktivitesini ölçmek için bir PET çekimi kullanılabilir. Beynin çalışması için büyük miktarda glikoz ve oksijen gerektiğinden, herhangi bir eksiklik bir taramada kolayca tespit edilebilir.

PET Çekiminde Riskler ve Kontrendikasyonlar

PET çekimi ağrısızdır ve çok az risk taşır. Tarayıcının kendisi radyasyon yaymaz ve görüntüleme için kullanılan radyoizleyici miktarı standart radyasyon önlemlerinin kullanılmasını gerektirmeyecek kadar küçüktür.

Radyoizleyici esasen radyoaktif bir izotop eklenmiş glikoz olduğundan, ilacın yarı ömrü son derece kısadır. Bazı ajanların yarılanma ömrü iki dakika kadar kısa (oksijen-15 gibi), diğerleri ise iki saate kadar aktif olabilir (FDG gibi). Çoğu durumda, ilaç bir gün içinde sisteminize girer ve çıkar.

Enjeksiyonun kendisi lokal ağrıya ve şişmeye neden olabilirken, alerjik reaksiyonlar nadirdir ve prosedür için kesin bir kontrendikasyon yoktur.

Diğer tek endişe klostrofobi riskidir. Tüp benzeri cihazın içine girmek sizi tedirgin ediyorsa, bunu doktorunuza önceden bildirin. 

PET ve Obezite

Obezseniz ve tarama odasına (gantri) sığamıyorsanız PET çekimi mümkün olmayabilir. 

Ayrıca vücut kitlesi artmış kişilerde radyoizleyici dozu kaliteli bir görüntü elde etmek için yeterli olmayabilir. Dozu artırmak yardımcı olabilirken, potansiyel zarar nedeniyle belirli bir noktanın ötesine yükseltilemez.

İlginizi Çekebilir  Sürrenal MR 

Artan vücut kütlesi ayrıca daha yaygın bir radyasyon saçılımına neden olarak görüntü kalitesini daha da düşürür. 

PET-BT Önlemleri

Kombine PET-BT çekimine giriyorsanız , BT bileşeni için kullanılan iyot bazlı kontrast madde mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, kaşıntı, kızarma ve hafif kızarıklık gibi yan etkilere neden olabilir. 

İyot alerjiniz varsa veya geçmişte BT veya röntgen çalışması için kullanılan kontrast maddeye karşı kötü bir reaksiyon gösterdiyseniz, doktorunuza bildirin. 

Genel olarak, taramanın faydaları potansiyel risklerden açıkça daha ağır basmadığı sürece, hamilelik sırasında BT taramaları önerilmez.

PET ve Diyabet

Şeker hastalığınız varsa PET çekimi yapabilirsiniz ancak taramadan önce kan şekeri seviyelerinizin <200 mg/dL olduğundan emin olmanız gerekir. Glikoz seviyeleriniz yüksekse, radyoizleyici hücrelerde verimli bir şekilde alınmayacaktır. 

Kan şekeriniz kontrol altında değilse, kontrolü sağlamak için özel diyet veya farmasötik önlemlerin kullanılabilmesi için doktorunuza  önceden bildirmeniz gerekir. 

PET Çekimine Hazırlık 

PET çekimine hazırlık, prosedürün amaçlarına göre biraz değişebilir. Ana amaç, kan şekeri seviyelerinizin normal olmasını ve radyoizleyicinin vücutta eşit olarak dağılmasını sağlamak için karbonhidrat ve şeker alımını kısıtlamaktır.

PET Çekiminde Zamanlama

PET taramalarının, bekleme süresi de dahil olmak üzere, baştan sona gerçekleştirilmesi genellikle yaklaşık bir buçuk saat sürer. Ancak, birkaç saat sürebilen varyasyonlar vardır.

Acele etmeden rahatça yetişebilmeniz için en az 30 dakika önceden gelmek gerekebilir. Radyotraceri gerçek taramadan bir saat önce alabilmeniz için zamanında gelmeniz önemlidir. Geç kalmanız, tüm bir günün programını alt üst edebilir ve personele randevunuzu yeniden planlamaktan başka bir seçenek bırakmayabilir. 

Testten önce yemek yemeyi bırakmanız gerekeceğinden, çoğu tarama sabah saatlerine planlanmıştır.

PET Çekimi Ünitesi

PET taramaları ayakta tedavi bazında, en yaygın olarak bir hastanenin nükleer tıp görüntüleme ünitesinde veya özel bir görüntüleme merkezinde gerçekleştirilir. Odanın kendisine tarama odası veya işlem odası denir. 

PET tarayıcı, BT veya MR ünitesine benzer şekilde ortasında halka şeklinde bir delik bulunan büyük bir makinedir. Tarayıcının içinde, vücudunuzdan gelen ince radyasyon emisyonlarını algılayan bir dizi halka şeklinde sensör bulunur.

Sinyaller, ayrı bir kontrol odasına dijital görüntülere dönüştürülür. Prosedür, sizinle iki yönlü bir diafon aracılığıyla iletişim kuracak tekniker tarafından tüm zaman boyunca izlenecektir.

PET çekimine giderken nasıl giyinmeliyim ?

Vücudun muayene edilen kısmına bağlı olarak, kısmen soyunmanız istenebilir. Değerli eşyalarınızı evde bırakmak en iyisidir.

PET-BT veya PET-MR çekimine girecekseniz, metal nesnelerin görüntülemeyi engelleyebileceğini unutmayın. Bu nedenle çıtçıtlı, fermuarlı, tokalı veya perçinli giysiler giymekten kaçının. 

İlginizi Çekebilir  Paranazal Sinüs MR Taraması: Detaylı Bir Bakış

PET çekiminden önce yeme içme 

Kan şekerinizin normal sınırlar içinde kalmasını sağlamak için taramadan 24 saat önce kısıtlı düşük karbonhidratlı, şekersiz bir diyet uygulamanız gereklidir. 

Elbette yediğiniz miktarı kısıtlamayacaksınız, ancak kan şekerinizi yükselten yüksek glisemik indeksli (GI) gıdalardan kaçınmanız gerekecek. Ağırlıklı olarak proteinleri (et, kuruyemiş veya tofu gibi) ve nişastalı olmayan sebzeleri tüketmeniz uygun olur.

Kaçınılması gereken yiyecekler şunları içerir:

Ekmek ve tahıllar, kafein, sakız, şekerler, süt, yoğurt ve peynir dahil olmak üzere süt ürünleri, meyve ve meyve suları, pirinç ve makarna, şekerli içecekler

PET çekiminden  altı saat önce yemek yemeyi tamamen bırakmanız gerekir. Yine de su içebilecek ve ilaçlarınızın çoğunu reçete edildiği gibi alabileceksiniz. 

Taramadan dört saat önce, diyabeti kontrol etmek için kullanılan insülin veya herhangi bir oral ilaç almayı bırakmanız gerekecektir. Doktorunuz, glukoz kontrolünüze bağlı olarak muhtemelen ek diyet listesi verecektir. 

Diğer Kısıtlamalar

Yiyeceklere ek olarak, testten 24 saat önce yorucu egzersizlerden kaçınmanız gerekir. Bu, kalp atış hızınızı önemli ölçüde artıran herhangi bir aktiviteyi içerir. Bunu yapmak vücudunuzun insülin yanıtını etkileyebilir ve kan şekerinde düşüşe (hipoglisemi) neden olabilir.

PET BT çekimi 

PET-BT çekimi yapılırken, önce BT çekimi yapılır. BT çekimi sadece iki dakika sürer. PET çekimi takip edecek ve testin amacına ve kapsamına bağlı olarak 20 ila 45 dakika arasında sürebilir.

Testin bazı varyasyonları daha uzun sürebilir. Örneğin, bazı kardiyak araştırmalar, egzersiz öncesi ve sonrası bir PET çekimi içerebilir. Diğerleri, prosedür sırasında verilecek ek radyotracerlar ve ilaçlar gerektirebilir. Bu gibi durumlarda, bir taramanın tamamlanması iki ila üç saat arasında sürebilir. 

PET BT Sonuçlarının Yorumlanması

PET görüntüleri, normal ve anormal bulguları detaylandıran bir rapor olarak verilecektir.

Görüntü, aşırı miktarda radyoaktif izotopun biriktiği “sıcak noktaları” vurgulayacaktır; bunlar hücresel metabolizmanın yüksek olduğu alanlardır. Bu kanseri düşündürürken, lekelerin deşifre edilmesi zordur ve başka açıklamalar olabilir. Sağlık uzmanınız kesin tanıya ulaşmak için birden fazla test isteyebilir.

Buna karşılık, daha az radyoaktif birikimi olan alanlar “soğuk noktalar” olarak bilinir. Bu, genellikle kan akışının azalması veya muhtemelen doku nekrozunun (doku ölümü) bir sonucu olarak düşük metabolik aktiviteye sahip alanları gösterir. 

PET taramaları, bir hastalığın ilerlemesini izlemek için olduğu kadar, ilk etapta teşhis etmek için de yararlıdır. Tümörler küçülmeye ve remisyona girmeye başladığında, kanser tedavisine yanıtınızı değerlendirmede özellikle yararlıdırlar.

PET, kalp krizi sonrası kalbe veya inme sonrası beyne verilen hasarı değerlendirmek için de kullanılabilir. 

PET çekimi, bir hastalığın neden olduğu hasarın ötesine, vücudumuzun ona nasıl tepki verdiğine bakmamıza yardımcı olan gelişmiş bir araçtır . BT veya MR teknolojisi ile birleştirerek, doktorunuza bir hastalığın ne kadar ilerleyişi ve seyri hakkında bilgi verir. 

PET CT Çekimi Fiyatları 2023 

İstanbulda Pet CT çekimi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Pet CT fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

Yorum ekleyebilirsiniz