hemogram fiyatları

Hemogram ( Tam Kan Sayımı )

Hemogram  bir kan testidir. Doktorunuza kanınız ve genel sağlığınız hakkında bilgi verir. Hemogramlar, doktorunuzun çok çeşitli hastalıkları, durumları, bozuklukları ve enfeksiyonları teşhis etmesine, izlemesine ve taramasına yardımcı olur. Doktorunuz bir kan örneği alır ve laboratuvar sonuçlarınız genellikle birkaç gün içinde hazır olur.

Hemogram  nedir?

Hemogram  bir kan testidir. Doktorunuzun hastalıkları tespit etmesine yardımcı olur. Ayrıca, ilaç yan etkileri belirtileri için kanınızı kontrol eder. Doktorlar bu testi hastalıkları taramak ve tedavileri ayarlamak için kullanır.

Hemogram, kan hücrelerinizi ölçer ve sayar. Doktorunuz kanınızın bir örneğini alır ve bir laboratuara gönderir. Laboratuvar, kan hücrelerinizi değerlendirmek için bir dizi test yapar. Bu testler, doktorunuzun sağlığınızı izlemesine yardımcı olur.

Hemogram ne zaman yapılır?

Aşağıdaki gibi semptomlarınız varsa bir hemograma ihtiyacınız olabilir:

Morarma veya kanama, yorgunluk , baş dönmesi veya halsizlik, ateş , bulantı ve kusma, vücudun herhangi bir yerinde iltihaplanma (şişme ve tahriş), eklem ağrısı, kalp atış hızı veya kan basıncı ile ilgili sorunlar.

Doktorunuz neden hemogram kan testi ister ?

Hemogram yıllık fizik muayenenin önemli bir parçasıdır. Doktorlar ayrıca bazı reçeteli ilaçların yan etkilerini izlemek için hemogram isteği yaparlar.

Doktorunuz  aşağıdakiler için bir hemogram isteyebilir:

Kanınızdaki hastalık belirtileri olabilecek anormallikleri tespit etmek,

Birçok farklı bozukluğu, durumu ve enfeksiyonu teşhis etmek veya izlemek,

Genel sağlığınızı değerlendirmek , bazı hastalıkları ekarte etmek ve çeşitli kan hastalıklarını izlemek için hemogram testi isteyebilir.

Hemogram kanda neyi arar ?

Hemogram, kırmızı kan hücrelerini, beyaz kan hücrelerini ve trombositleri ölçmek ve incelemek için birçok test yapar. Kırmızı kan hücreleri vücutta oksijen taşır. Beyaz kan hücreleri bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır . Vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olurlar. Trombositler kan pıhtılaşmasına yardımcı olur.

İlginizi Çekebilir  Endoservikal Gram Boyama: Tanısal Bir İncelemenin İncelenmesi

Hemogram, kanınızın birçok yönünü ölçer, sayar, değerlendirir ve inceler:

Diferansiyelsiz hemogram , beyaz kan hücrelerinin toplam sayısını sayar.

Diferansiyelli hemogram. Beş çeşit beyaz kan hücresi vardır. Diferansiyel, her tür beyaz kan hücresine sahip olduğunuza bakar.

Hemoglobin testleri, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan protein olan hemoglobini ölçer.

Hematokrit , kanınızdaki kırmızı kan hücrelerinin konsantrasyonunu tanımlar.

Hemogram, doktorunuza şu bilgileri verir:

Vücudunuzun kaç yeni kan hücresi ürettiği. 

Kırmızı kan hücrelerinin (RBC veya eritrositler), beyaz kan hücrelerinin (WBC veya lökositler) ve trombositlerin sayısı. Kan hücrelerinin boyutu ve şekli.

Hemogram neyi tespit eder?

Hemogram kan testi, sağlayıcınızın aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli koşulları, bozuklukları, hastalıkları ve enfeksiyonları teşhis etmesine yardımcı olabilir:

Anemi (vücutta oksijen taşımak için yeterli kırmızı kan hücresi olmadığında).

Miyelodisplastik sendromlar gibi kemik iliği bozuklukları .

Agranülositoz ve talasemi ve orak hücreli anemi gibi bozukluklar.

Anormal derecede düşük beyaz kan hücresi sayısına veya yüksek beyaz kan hücresi sayısına neden olan enfeksiyonlar veya diğer sorunlar.

Lösemi ve lenfoma dahil olmak üzere çeşitli kanser türleri .

Kemoterapinin ve bazı reçeteli ilaçların yan etkileri .

Vitamin ve mineral eksiklikleri.

Hemogram kan testi nasıl yapılır ?

Hemograma hazırlanmak için herhangi bir şey yapmanız gerekmez. Kolunuzdan alınan kanda çalışılır. Kan alırken iğne batırıldığında biraz acıtabilir. Bebeklerde, kan genellikle topuktan alınır.

Sağlık görevlisi  iğne aracılığıyla kanınızın bir örneğini alır ve bir tüp içinde doldurur. Bazen sağlık görevlisi birden fazla tüp kan alır.

Kan aldıktan sonra, görevli  iğneyi çıkarır ve kolunuza bir bandaj yerleştirir. Kanı bir laboratuvara gönderir. 

Kolunuz birkaç saatliğine biraz ağrıyabilir. İğnenin girdiği yerde küçük bir morluk oluşabilir. 

Hemogram kan testin faydaları nelerdir?

Hemogram, doktorunuza genel sağlığınızın bir resmini verir. Az miktarda kan kullanan bir hemogram, yüzlerce durumu, bozukluğu ve enfeksiyonu tespit etmeye yardımcı olabilir. Sağlayıcınızın sağlığınızı izlemesine, hastalık taraması yapmasına ve tedaviyi planlamasına ve ayarlamasına olanak tanır.

İlginizi Çekebilir  Multiparametrik prostat MR (mp - MR) nedir ?

Hemogram kan testinin riskleri nelerdir?

Hemogram, güvenli ve yaygın bir testtir. Herhangi bir risk söz konusu değildir ve sağlık görevlisi yalnızca az miktarda kan alır. Nadiren, bazı insanlar  hemogram için kan alındıktan  sonra biraz baygınlık veya sersemlik hissederler.

Testin sonuçlarını ne zaman öğrenebilirim ?

Sonuçlar genellikle birkaç gün içinde hazır olur. Bazen sonuç almak sadece 24 saat sürer. Doktorunuz sonuçları açıklamak ve sonraki adımları görüşmek için sizinle iletişime geçecektir. Kan hücresi sayımlarınız normal aralığın dışındaysa, doktorunuz takip testleri isteyebilir.

Hemogramın normal aralıkları nelerdir?

Hemoglobin normal aralığı:

Erkek (15+ yaş): 13,0 – 17,0 g/dL

Kadın (15+ yaş): 11,5 – 15,5 g/dL

Hematokrit normal aralığı:

Erkek: %40 – 55

Kadın: 36 – 48 %

Trombosit Sayısı normal aralığı:

Yetişkin: 150.000 – 400.000/mL

Beyaz kan hücresi (WBC) normal aralığı:

Yetişkin: 5.000-10.000/mL

Raporunuzu aldığınızda iki sütun göreceksiniz: bir “referans aralığı” ve sonuçlarınız. Sonuçlarınız referans aralığı içindeyse normal kabul edilir. Sonuçlarınız referans aralığından yüksek veya düşükse anormaldir. Hafif anemi, sonuçlarınızın hatalı olmasının en yaygın nedenlerinden biridir.

Her laboratuvarın kanınızı incelemek için farklı yolları vardır. Dolayısıyla referans aralığı, kan testlerinizi yapan laboratuvara bağlı olacaktır. Ayrıca yaşınız, cinsiyetiniz ve deniz seviyesinden ne kadar yüksekte yaşadığınız gibi kanınızı etkileyebilecek şeylere de dayanmaktadır.

Doktorunuz, bir hastalığınız olup olmadığını öğrenmek için aşağıdakiler de dahil olmak üzere daha fazla sonuç isteyebilir:

Ortalama korpüsküler hemoglobin (MCH).  Bu test, tipik kırmızı kan hücrenizde ne kadar hemoglobin olduğunu gösterir.

Ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC). Bu, belirli bir kan miktarındaki hemoglobin konsantrasyonunu ölçer.

Kırmızı hücre dağıtım genişliği (RDW).  Bu, kırmızı kan hücrelerinizin boyutunun ne kadar değiştiğini gösterir.

Retikülosit sayısı.  Bu test vücudunuzdaki yeni kırmızı kan hücrelerinin  sayısını ölçer 

Ortalama trombosit hacmi (MPV).  Bu sonuç, kanınızdaki trombositlerin ortalama boyutunu verir.

Trombosit dağılım genişliği (PDW).  Bu, trombositlerinizin boyut olarak ne kadar değiştiğini gösterir.

Beyaz kan hücresi diferansiyeli.  Beş tip beyaz kan hücresi vardır: bazofiller, eozinofiller, lenfositler, monositler ve nötrofiller. Bu test, her türden kaç tane olduğunu gösterir.

İlginizi Çekebilir  Endotrakeal Entübasyon: Solunum Yolu Yönetiminin Temel Taşı

Hemogram Anormal Sonuçları Ne Anlama Geliyor?

Yüksek kırmızı kan hücresi, hemoglobin veya hematokrit şunlardan kaynaklanabilir:

Şiddetli ishal, aşırı terleme veya yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlarabğlı sıvı eksikliği , yüksek eritropoietin üretimi ile böbrek hastalığı, çoğu zaman kalp veya akciğer hastalığına bağlı olarak uzun süre kanda düşük oksijen seviyesi, polisitemi vera, sigara içmek, testosteron kullanımı.

Düşük kırmızı kan hücresi, hemoglobin veya hematokrit, aşağıdakilerden kaynaklanabilecek bir anemi belirtisidir:

Kan kaybı (ani veya uzun süre boyunca ağır adet dönemleri gibi sorunlardan)

Kemik iliği yetmezliği (örneğin radyasyon, enfeksiyon veya tümörden)

Kırmızı kan hücrelerinin parçalanması ( hemoliz )

Kanser ve kanser tedavisi

Kronik böbrek hastalığı, ülseratif kolit veya romatoid artrit gibi belirli uzun süreli (kronik) tıbbi durumlar, lösemi, hepatit gibi uzun süreli enfeksiyonlar,

Kötü beslenme ve beslenme, çok az demir, folat , B12 vitamini veya B6 vitaminine neden olur, multipil myeloma

Normalden daha düşük beyaz kan hücresi sayımına lökopeni denir. Düşük WBC sayısı şunlardan kaynaklanabilir:

Alkol kullanımı ve karaciğer hasarı

Otoimmün hastalıklar ( sistemik lupus eritematozus gibi )

Kemik iliği yetmezliği (örneğin enfeksiyon, tümör, radyasyon veya fibroz nedeniyle)

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları

Karaciğer veya dalak hastalığı, büyümüş dalak

AIDS gibi virüslerin neden olduğu enfeksiyonlar, ilaçlar

Yüksek WBC sayısına lökositoz denir. Şunlardan kaynaklanabilir:

Kortikosteroidler gibi bazı ilaçlar, enfeksiyonlar, lupus, romatoid artrit veya alerji gibi hastalıklar, lösemi

Şiddetli duygusal veya fiziksel stres

Doku hasarı (yanık veya kalp krizi gibi)

Yüksek trombosit sayısı şunlardan kaynaklanabilir:

Kanama, kanser gibi hastalıklar, demir eksikliği, kemik iliği ile ilgili sorunlar

Düşük trombosit sayısı şunlardan kaynaklanabilir: 

Trombositlerin yok edildiği bozukluklar, gebelik, büyümüş dalak

Kemik iliği yetmezliği (örneğin enfeksiyon, tümör, radyasyon veya fibroz nedeniyle)

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları

Doktorunuz  hastalığı yönetmek ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olmak için tam kan sayımlarını kullanır. Bir kan örneği ile hemogram’ler yüzlerce bozukluk, durum ve enfeksiyonun taranmasına yardımcı olabilir. Bir tam kan sayımı, bazen semptomlarınız olmadan önce koşulları erken tespit edebilir, böylece tedavi mümkün olan en kısa sürede başlayabilir. Hemogramlar, genel sağlığın korunmasında önemli bir araçtır.

Hemogram Testi Fiyatları 2023 

İstanbulda Hemogram fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Hemogram fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

 

Yorum ekleyebilirsiniz