Kategori: Sağlık Rehberi

Özofagus Manometrisi: Tanı ve Tedavi Rehberi

Özofagus manometrisi, özofagusun kas hareketlerini ve basınç değişikliklerini ölçen bir tıbbi testtir. Bu kapsamlı rehberde, özofagus manometrisinin ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hangi durumlarda kullanıldığını ve bu testin nasıl yorumlanması …

Eozinofilik Özofajit: Belirtiler, Tanı ve Tedavi

Eozinofilik özofajit, özofagusun (yemek borusu) kronik bir enflamasyon durumu olarak tanımlanır ve özofagusun iç yüzeyini etkileyebilir. Bu durum, özofagusun iç tabakasında artan eozinofil hücre sayısı ile karakterizedir. Eozinofilik özofajit, …