akciğer röntgen ve bt

COVID-19 da Akciğer Grafisi ve BT Taraması

Çin’den yapılan araştırmalar, akciğer grafilerinin ve akciğer  bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarının hastalığın teşhisine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Her ikisi de COVID-19 dahil olmak üzere akciğer hastalığına işaret eden anormallikleri ortaya çıkarabilir.

Yinede COVID-19’un taranması veya teşhisi için akciğer  röntgeni veya BT önerilmez veya en azından henüz önerilmemektedir.

COVID-19 da Röntgen

Akciğer  röntgeni (radyografi), solunum şikayetleri olan hastalar için en sık istenen görüntüleme çalışmasıdır. Bir hastanın COVID-19’un erken evrelerinde akciğer  röntgeni normal olarak okunabilir. Şiddetli hastalığı olan hastalarda, X-ışını okumaları pnömoniye veya akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) benzeyebilir.

Daha da önemlisi, bu bulgular COVID-19’a özgü değildir ve diğer enfeksiyonların bulgularıyla örtüşebilir. Doktorlar, yalnızca akciğer  röntgenine dayanarak COVID-19’un kesin teşhisini koyamazlar.

COVID-19 hastalığının akciğer  röntgeni bulguları 

Tüm akciğerleri kapsayacak şekilde ilerleyebilen iki taraflı multifokal konsolidasyonlar: “Konsolidasyon” terimi, pulmoner hava boşluklarının sıvı veya diğer iltihaplanma ürünleri ile doldurulmasını ifade eder. “Bilateral multifokal” ifadesi, anormalliklerin her iki akciğerde farklı yerlerde meydana geldiği anlamına gelir.

Küçük plevral efüzyonlar : Bu, akciğerlerin etrafındaki boşluklarda gelişen anormal sıvıdır.

BT çekimi

Akciğer  BT taraması, göğsün 3D görüntülerini oluşturmak için X-ışınlarını kullanan özel bir görüntüleme çalışması türüdür. Akciğer  BT’si, erken COVID-19 hastalığının tespitinde akciğer  röntgeninden daha etkilidir. 

Bununla birlikte, semptomların başlamasından sonraki ilk iki gün içinde hastaların %50’sine kadar akciğer  BT’si normal olabilir.  Ayrıca diğer pnömoni türleri akciğer  BT’sinde COVID-19’u taklit edebilir.

Bununla birlikte, akciğer  BT’sindeki şüpheli bulgular (klinik sunum ve maruz kalma öyküsü ile birlikte) bir hastaya COVID-19 tanısı konabileceğine  dair değerli bir ipucudur.

İlginizi Çekebilir  Glikoz-6-Fosfat Dehidrojenaz (G6PD) Testi: Enzimin Önemi ve Test Süreci

Akciğer  BT’leri İnceleme Gerektirir

COVID-19’un şiddeti bir kişiden diğerine önemli ölçüde değişir. Akciğer  BT’si ayrıca hastalığın şiddetini değerlendirmek ve hastalığın ilerlemesini veya iyileşmesini izlemek için bir başlangıç ​​aracı olarak kullanılabilir. 

COVID-19 hastalığının akciğer  BT bulguları 

Çok odaklı buzlu cam opasiteleri ve konsolidasyonları : “Buzlu cam opasitesi” terimi, akciğerlerin görüntüleme çalışmalarında, neredeyse bölümler buzlu cam tarafından kapatılmış gibi puslu görünümünü ifade eder. Pulmoner hava boşluklarının sıvı ile dolmasına, hava boşluklarının çökmesine veya her ikisine bağlı olabilir.

Anormallikler akciğerlerin periferik ve bazal bölgelerinde, daha sık olarak posterior akciğer bazallerinde  meydana gelme eğilimindedir.

BT Taraması ve Sürüntü Testi

SARS-CoV-2 enfeksiyonunun teşhisi için en güvenilir test orofaringealdir .veya nazofaringeal PCR  testi, bir boğaz sürüntüsü veya burnun arkasının boğazla birleştiği yerin sürüntüsü ile yapılır.

Bu testte, bir örnek toplanır ve viral RNA için test edilir. Bu testte çok az yanlış pozitif vardır. Bununla birlikte, bazı raporlar %60 ile %70 arasında bir duyarlılık önermektedir, bu da aslında negatif testi olan önemli sayıda enfekte insan olabileceği anlamına gelir. 

İlk test negatifse birden fazla test yapılması olası değildir. Ancak hastanın durumu kötüleşirse, enfeksiyonu güvenle dışlamak için ikinci bir test yapılabilir.

Koronavirüs (COVID-19) Nasıl Teşhis Edilir?

Çin’den gelen bazı raporlar, COVID-19 pnömonisi olan bazı hastalarda, negatif sürüntü testlerine rağmen akciğer  BT’sinde anormalliklerin ortaya çıkabileceğini öne sürdü.  Bu bulgu, başlangıçta yeterli test kitlerinin bulunmamasıyla birleştiğinde, bazı tıbbi uygulamaların, hastaları hastalığa karşı taramak için akciğer  BT’lerini talep etmesine yol açmıştır.

Doktorlar bu yaklaşım konusunda dikkatli olmaları gerektiğini biliyorlar. Erken hastalığı olan hastalarda akciğer  BT’sinin normal görünebileceğini biliyorlar. Ayrıca, COVID-19’un BT anormallikleri diğer enfeksiyonlarınkine benzer görünebilir.

İlginizi Çekebilir  Eozinofilik Özofajit: Belirtiler, Tanı ve Tedavi

Araştırmacılar, röntgen, BT taramaları ve BT taramaları ve sürüntü testlerinin sağlık hizmeti sağlayıcılarının COVID-19’u teşhis etmesine yardımcı olup olamayacağını araştırıyor. Şimdilik sonuçlar karışık: Doktorlar tek başına akciğer  röntgeni ile COVID-19’un kesin teşhisini koyamıyorlar. Test, daha ileri vakalarda diğer koşullara (pnömoni gibi) benzeyen sonuçlar üretirken erken evre COVID-19’u kaçırabilir. Akciğer  BT’si akciğer  röntgeninden daha etkilidir. Ancak doğru tanı için en güvenilir test, boğaz sürüntüsü veya burnun arkasının boğazla birleştiği yerin sürüntüsü ile yapılan orofaringeal veya nazofaringeal polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testidir.

Yorum ekleyebilirsiniz