abdominal mra fiyatları

Abdomen MR Anjiyografi

MR anjiyografi, karın da dahil olmak üzere vücudun önemli bölgelerindeki kan damarlarını incelemek için kullanılan özel bir manyetik rezonans görüntüleme (MR) türüdür.

Tarama sırasında, hareketli muayene masasına yerleştirileceksiniz. Radyo dalgaları gönderip alabilen bobinler içeren cihazlar, incelenen vücut bölgesinin çevresine veya yakınına yerleştirilebilir.

MR incelemesinde kontrast madde kullanılacaksa, bir hemşire veya teknisyen, IV  olarak da bilinen intravenöz (IV) bir kateteri elinizdeki veya kolunuzdaki bir damara yerleştirecektir. Tuzlu su solüsyonu kullanılabilir. Kontrast madde enjekte edilene kadar IV kateterin tıkanmasını önlemek için solüsyon IV içinden damlayacaktır.

MR ünitesinin mıknatısına götürüleceksiniz ve MR incelemesi yapılırken MR teknisyeni odadan ayrılacaktır.

İşlem  sırasında bir kontrast madde kullanılmışsa, bir dizi ilk taramadan sonra intravenöz hatta (IV) enjekte edilecektir. Enjeksiyon sırasında veya sonrasında ek görüntü serileri alınacaktır.

İşlem  tamamlandığında, ek görüntülere ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı MR  teknisyeni veya radyoloji uzmanı  görüntüleri kontrol edene kadar beklemeniz istenebilir. 

MR işlemleri  genellikle, bazıları birkaç dakika sürebilen birden çok çalışmayı içerir. Görüntüleme başladıktan sonra tüm inceleme genellikle 60 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır.

Abdomen MR Anjiyografi için nasıl hazırlanmalıyım ?

Abdomen  MR anjiyografi sırasında önlük giymeniz istenecektir.

MR anjiyografi, kolunuzun damarına bir kontrast enjeksiyonu almanızı gerektirebilir. MR teknisyeni veya radyoloji uzmanı, astımınız olup olmadığını veya iyot veya röntgen kontrast maddesine, ilaçlara, yiyeceğe veya çevreye karşı alerjiniz olup olmadığını sorabilir. Bununla birlikte, bir MR incelemesi için kullanılan gadolinyum adı verilen kontrast madde iyot içermez ve BT taraması için kullanılan iyot içeren kontrast maddeye göre alerjik reaksiyona neden olma olasılığı daha düşüktür.

İlginizi Çekebilir  Ekstremite röntgeni

Herhangi bir ciddi sağlık sorununuz olup olmadığını ve hangi ameliyatları geçirdiğinizi de bilmelidir. Şiddetli böbrek veya karaciğer hastalığı gibi bazı durumlar, MR incelemesi sırasında kontrast madde almanızı engelleyebilir.

Kadınlar, hamile olma ihtimalleri varsa her zaman MR teknisyenini bilgilendirmelidir. 

Hamile kadınlara kontrast madde enjeksiyonu yapılmamalıdır.

Abdomen MR Anjiyografi çekiminin faydaları nelerdir ?

MR, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmayı içermeyen invaziv olmayan bir görüntüleme tekniğidir.

Kan damarlarının ve kan akışının ayrıntılı görüntüleri, kan damarlarına bir kateter yerleştirilmesine gerek kalmadan elde edilir, böylece büyük bir kan damarına zarar verme riski yoktur.

MR anjiyografi prosedürünün kendisi, geleneksel bir kateter anjiyogramından daha kısa olabilir ve iyileşme süresi gerektirmez.

MR anjiyografi, kontrast madde kullanmadan bile birçok kan damarının yüksek kaliteli görüntülerini sağlayabilir, bu da onu alerjik reaksiyonlara eğilimli veya böbrek fonksiyonları azalmış hastalar için çok yararlı kılar.MR incelemelerinde kullanılan kontrast maddenin, geleneksel röntgen ve BT taraması için kullanılan iyot bazlı kontrast maddelere göre alerjik reaksiyon oluşturma olasılığı daha düşüktür.

Abdomen MR Anjiyografinin riskleri nelerdir ?

MR incelemesi, uygun güvenlik yönergeleri izlendiğinde ortalama bir hasta için neredeyse hiç risk oluşturmaz.

Sedasyon kullanılırsa, aşırı sedasyon riskleri vardır. Teknisyen veya hemşire, bu riski en aza indirmek için belirtilerinizi izler.

Kontrast madde enjekte edilirse çok düşük bir alerjik reaksiyon riski vardır. Bu tür reaksiyonlar genellikle hafiftir ve ilaçlarla kolaylıkla kontrol altına alınır. 

Yorum ekleyebilirsiniz