Yazar: Editör

Lyme Hastalığı Kan Testi: Detaylı Bir İnceleme

Lyme hastalığı, kenelerin taşıdığı bakteri Borrelia burgdorferi’nin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu hastalık, insanları ve hayvanları etkileyebilen bir zoonoz hastalıktır. Lyme hastalığının teşhisi genellikle klinik belirtiler ve laboratuvar testleriyle …

Akciğer İğne Biyopsisi: Tanısal Bir Adım

Akciğer sağlığı, genel sağlığımız için hayati bir öneme sahiptir. Akciğer iğne biyopsisi, çeşitli akciğer hastalıklarının tanısında önemli bir adım olarak karşımıza çıkar. Bu makalede, akciğer iğne biyopsisinin ne olduğunu, …

Akciğer PET Taraması: Detaylı Bir İnceleme

Akciğer PET taraması, günümüzde tıbbi tanı ve tedavi süreçlerinde önemli bir rol oynayan bir görüntüleme yöntemidir. Bu makalede, akciğer PET taramasının ne olduğunu, nasıl uygulandığını ve hangi durumlarda kullanıldığını …