coombs testi ücreti

Coombs Testi

Coombs testi nedir?

Coombs testi kırmızı kan hücrelerine saldıran antikorları tesbit etmek için serumu kontrol eden testtir.

Alternatif İsimler

Direkt antiglobulin testi; indirekt antiglobulin testi; Anemi – hemolitik.

Coombs testi nasıl  yapılır?

Kolunuzdaki damardan alınan kan örneğinde Coombs antikorları araştırılarak yapılır.

Bu test için özel bir hazırlık gerekli değildir.

Kan almak için iğne batırıldığında, bazı insanlar orta derecede ağrı hissederler. Diğerleri sadece bir batma  hisseder. Sonrasında zonklama veya hafif morarma olabilir. Bu yakında geçer.

Coombs testi neden yapılır?

Coombs testinin iki türü vardır:

Direk Coombs testi, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyine yapışmış antikorları tespit etmek için kullanılır. Birçok hastalık ve ilaç buna neden olabilir. Bu antikorlar bazen kırmızı kan hücrelerini yok eder ve anemiye neden olabilir. Kansızlık veya sarılık (cildin veya gözlerin sararması) belirti veya semptomlarınız varsa, doktorunuz bu testi isteyebilir.

İndirekt Coombs testi, kanda yüzen antikorları arar. Bu antikorlar, belirli kırmızı kan hücrelerine karşı hareket edebilir. Bu test genellikle kan transfüzyonuna reaksiyon gösterip göstermediğinizi belirlemek için yapılır.

Coombs testi sonuçları

Normalde sonuç negatiftir. Bu, hücrelerde kümelenme olmadığı ve kırmızı kan hücrelerine karşı antikorunuz olmadığı anlamına gelir.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test eder. Spesifik test sonuçlarınızın anlamı hakkında doktorunuzla  konuşun.

Pozitif direkt  Coombs testi, kırmızı kan hücrelerinize karşı hareket eden antikorlara sahip olduğunuz anlamına gelir. Bunun nedeni şunlar olabilir:

otoimmün hemolitik anemi, kronik lenfositik lösemi veya benzeri bir bozukluk, yenidoğanlarda kan hastalığı, eritroblastoz fetalis(yenidoğanın hemolitik hastalığı da denir).

İlginizi Çekebilir  Uyluk MR 

Enfeksiyöz mononükleoz, mikoplazma enfeksiyonu, frengi, sistemik lupus eritematoz

transfüzyon reaksiyonu, uygun olmayan şekilde eşleşen kan birimlerinden kaynaklanan bir durum gibi

Test sonucu, özellikle yaşlı insanlar arasında, açık bir neden olmaksızın da anormal olabilir.

Pozitif indirekt Coombs testi, vücudunuzun yabancı olarak gördüğü kırmızı kan hücrelerine karşı hareket edecek antikorlara sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu şunları önerebilir:

Eritroblastosis fetalis, uyumsuz kan eşleşmesi (kan bankalarında kullanıldığında).

Coombs testi riskleri

Kanınızın alınmasıyla ilgili çok az risk vardır. Damarlar ve atardamarların boyutları kişiden kişiye ve vücudun bir tarafından diğerine değişir. Bazı insanlardan kan almak diğerlerinden daha zor olabilir.

Kan alınmasıyla ilişkili diğer riskler hafiftir ancak şunları içerebilir:

Bayılma veya baş dönmesi hissetmek, damarları bulmak için çoklu delikler, hematom(deri altında kan birikmesi), aşırı kanama,  enfeksiyon (cilt her delindiğinde hafif bir risk).

Yorum ekleyebilirsiniz