hematüri hakkında

Hematüri veya İdrarda Kan

Hematüri idrarda kan olmasıdır. Görünür veya mikroskobik olabilir. Bir kanama bozukluğundan veya bazı ilaçlardan veya taşlardan, enfeksiyondan veya tümörden kaynaklanabilir. Böbreklerin, idrar yollarının, prostatın veya cinsel organların yaralanmasına bağlı olabilir. İdrarınızda kan olması her zaman tıbbi bir sorununuz olduğu anlamına gelmez. Ancak, özellikle mide bulantısı, kusma, ağrı veya idrar yapmada zorluk çekiyorsanız hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Doktorunuz sizi yaralanma belirtileri açısından muayene edecektir. Doktor ayrıca sizi teşhis etmek için röntgen, MR/BT ürografi, abdominal ultrason veya intravenöz pyelogram (IVP) kullanabilir. Tedavi, idrarınızdaki kanın altında yatan nedene odaklanacaktır.

Hematüri nedir?

Hematüri idrarda kan olmasıdır. 

Makroskopik: idrarda kırmızı veya kahverengi kan görülebilir. Bazen kanda pıhtılar  bulunabilir.

Mikroskobik: Kan sadece mikroskop altında görülebilir. Bir idrar testi genellikle bunu tespit edecektir.

Taşlar, enfeksiyon, tümör veya böbrek, idrar yolu, prostat bezi ve/veya cinsel organ yaralanması idrarda kana neden olabilir. Kanama bozuklukları veya bazı ilaçlar da buna neden olabilir.

İdrarınızda kan görürseniz hemen doktorunuza başvurun. Mide bulantınız, kusmanız, ağrınız veya idrar yapma zorluğunuz varsa bunu yapmanız özellikle önemlidir.

Hematüri nasıl teşhis edilir ve değerlendirilir?

İdrarınızda kan olması mutlaka tıbbi bir sorununuz olduğu anlamına gelmez. Şiddetli egzersiz gibi rutin aktivitelerden kaynaklanabilir. Ancak bazen ciddi bir durum içerebileceğinden, hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecektir. Fizik muayene, morarma ve diğer yaralanma belirtilerini kontrol edecektir. Erkekseniz, doktorunuz prostatınızın hematüriye neden olup olmadığını anlamak için parmakla rektal muayene yapabilir. Vitaminler veya takviyeler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçları doktorunuza bildirin.

Doktorunuz, durumunuzu değerlendirmek için aşağıdaki muayenelerden birini veya birkaçını kullanabilir:

İlginizi Çekebilir  Retrograd Üretrografi Nedir?

Röntgen : Özellikle mide bulantısı ve kusmanız varsa , doktorunuz taşları aramak için karın röntgeni isteyebilir.

MR/BT Ürografi : Doktorunuz idrar yolunuzu, mesanenizi, üreterlerinizi ve böbreklerinizi incelemek için BT veya MR ürografi kullanabilir.

Abdominal ultrason :Doktorunuz böbreklerinizi ve mesanenizi idrarınızdaki olası kan nedenleri açısından incelemek için ultrason kullanabilir.

İntravenöz pyelogram (IVP) :Bir IVP röntgen muayenesi, doktorunuzun böbreklerinizi,mesanenizi veüreterlerinizi. Üriner sistem anormalliklerini tespit etmeye ve sisteminizin ne kadar verimli çalıştığını göstermeye yardımcı olabilir. Bu muayene kontrast madde enjeksiyonu gerektirir.

Prostat MR :Erkekseniz prostatınız durumunuza neden olabilir. Eğer öyleyse, doktorunuz MR kullanarak prostatınızı ve seminal veziküllerinizi değerlendirebilir.

Hematüri nasıl tedavi edilir?

Tedavi, idrarınızdaki kanın altında yatan nedene odaklanacaktır.

Sebep taş ise, ameliyat gerekebilir. Doktorunuz idrar yolunda veya prostat bezinde bir tümörden şüpheleniyorsa biyopsiye ihtiyacınız olabilir. Muhtemel tümör tedavileri kemoterapi , cerrahi veya radyasyon tedavisini içerebilir.

Yorum ekleyebilirsiniz