mr spektroskopi ücreti

MR Spektroskopi

MR Spektroskopi nedir ?

Manyetik Rezonans (MR) spektroskopisi, beyindeki biyokimyasal değişiklikleri, özellikle tümörlerin varlığını ölçmek için invazif olmayan bir teşhis testidir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) bir tümörün anatomik yerini tanımlarken, MR spektroskopisi normal beyin dokusunun kimyasal bileşimini anormal tümör dokusuyla karşılaştırır. Bu test inme ve epilepside doku değişikliklerini tespit etmek için de kullanılabilir.

MR spektroskopisi nasıl çalışır?

MR spektroskopisi, geleneksel MR ile aynı makinede gerçekleştirilir. MR taraması, ayrıntılı görüntüler oluşturmak için güçlü bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanır. Spektroskopi, şüpheli bir tümörün kimyasal metabolizmasını ölçmek için beyninizin veya omurganızın MR taramasına eklenen bir dizi testtir.

MR spektroskopisi , hidrojen iyonları veya protonlar gibi molekülleri analiz eder. Proton spektroskopisi daha yaygın olarak kullanılır. 

MR spektroskopi , vücuttaki kimyasal bileşiklerin konsantrasyonuyla ilgili bilgileri çıkarabilir. MR, kolin içeren bileşikler, kreatin, inositol, glukoz, N-asetil aspartat ve alanin ve laktat gibi metabolitlerin yanı sıra kemoterapötik ajanlar gibi ilaçları ölçmek için kullanılır. 

MR spektroskopi klinik uygulamaları

MR spektroskopi, öncelikle araştırmalarda kullanılmasına rağmen, aşağıdakiler de dahil olmak üzere hastalıkların tanı ve tedavisinde yardımcı olan yararlı klinik bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir.

MR spektroskopi neden çekilir? 

Metabolik bozukluklar, özellikle beyni etkileyenler

MR spektroskopi, nörokimyasal değişiklikleri invaziv olmayan bir şekilde değerlendirme yeteneği sunar

MR spektroskopi ,çalışmaları, nöroterapide karar verme sürecini bilgilendirir

Kanser ; MR spektroskopi, tümör metabolizması hakkında bilgi sağlar

Prostat ; MR spektroskopi , kanserin kesin yerini belirleyebilir ve klinik olarak anlamlı ve önemsiz prostat kanseri arasında ayrım yapmaya yardımcı olabilir.

İlginizi Çekebilir  Meme biyopsisi

Beyin; beyin spektrumları (kolin, kreatin ve N-asetilaspartat düzeylerini ölçerek oluşturulur), doktorların tekrarlayan tümörler ile radyasyon tedavilerine bağlı değişiklikleri ayırt etmesine yardımcı olabilir.

MR spektroskopi,  radyasyonun tekrarlayan beyin tümörlerine kesin olarak hedeflenmesine izin verir.

MR spektroskopi endikasyonları 

Hipoksik iskemik ensefalopatide prognozun değerlendirilmesi, düşük dereceli yüksek dereceli gliomalardan ayırt etme, biyopsi/rezeksiyonun güvenli bir şekilde ertelenip ertelenemeyeceğini belirlemek için MR spektroskopi bulguları kullanılacağı zaman, doğası belirsiz bir beyin lezyonunu değerlendirin 

Tekrarlayan beyin tümörünü radyasyona bağlı tümör nekrozundan ayırt etmek.

Aşağıdaki metabolik bozuklukların teşhisi ve takibi:

Canavan hastalığı, kreatin eksikliği, nonketotik hiperglisinemi, akçaağaç Şurubu İdrar hastalığı

Aşağıdaki bozuklukların teşhisi

Metakromatik lökodistrofi (MCL), pelizaeus-Merzbacher hastalığı (PMD),

Mitokondriyal bozukluklar (örn. Leigh sendromu, Kearns-Sayre sendromu, melas ve diğerleri), alexander hastalığı (ALX, AXD, demiyelinojenik lökodistrofi), subkortikal kistlerle birlikte megalensefalik lökoensefalopati, kaybolan Beyaz Madde hastalığı (Kaybolan beyaz

madde ile lökoensefalopati, CACH sendromu, CACH/VWM)

MR spektroskopi, son MR bulguları kesin olmadığında ve tedavide bir değişiklik düşünüldüğünde, bu tanıların hastalık takibi için tıbbi olarak gerekli kabul edilir.

Meme kanseri 

Serebrovasküler hastalıklar , bozukluklar , yaralanmalar, demans ve hareket bozuklukları (örneğin, Alzheimer hastalığı, Lewy cisimcikli demans, frontotemporal demans, Huntington hastalığı, motor nöron hastalığı, normal basınçlı hidrosefali, Parkinson hastalığı/Parkinson sendromları, vasküler demans), dermatomiyozit.

Canlı karaciğer donörlerinde hepatik steatozun saptanması ve miktarının belirlenmesi

Romatizmal otoimmün hastalığı olan bireylerde merkezi sinir sistemi tutulumunun saptanması, özofagus skuamöz hücreli karsinom tespiti, mezial temporal skleroz teşhisi

Primer merkezi sinir sistemi lenfomasının (PCNSL) diğer fokal beyin lezyonlarından farklılaşması, epilepsi (jüvenil miyoklonik epilepsi ve temporal lob epilepsisi dahil), hepatik ensefalopatinin değerlendirilmesi, migren patofizyolojisinin değerlendirilmesi ve migrende biyobelirteçlerin tanımlanması, kafa travması, bel ağrısı, yyme nöroborelyozu, hepatoselüler karsinom ve karaciğer sirozu gelişiminin izlenmesi, mukopolisakkaridoz, multipl skleroz

İlginizi Çekebilir  Abdomen MR Anjiyografi

Polimiyozit, bitkisel durumdaki bireylerde bilinç iyileşmesinin prognozu, prostat kanseri

Psikiyatrik bozukluklar (örneğin, dikkat eksikliği/hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozuklukları, bipolar bozukluk, depresyon, duygusal düzensizlik, obsesif-kompulsif bozukluk ve şizofreni), radyasyon ensefalopatisi, sporla ilgili beyin sarsıntısı, madde kullanım bozuklukları, travmatik beyin hasarı.

MR spektroskopi testine  nasıl hazırlanmalıyım?

Kafeinli içeceklerden kaçının.

Yaklaşık 30 dakika hareketsiz yatacağınız için rahat kıyafetler giyin.

Takı ve metal takmaktan kaçının ve kredi kartlarını çıkarın.

MR spektroskopi testi sırasında ne olur?

Hareket edebilen bir yatakta, başınız bir koltuk başlığına yaslanmış ve kollarınız iki yanınızda olacak şekilde yatacaksınız. Görüntülenecek vücut bölgesinin üzerine veya çevresine “bobin” adı verilen bir anten cihazı yerleştirilecektir. Üzerine yerleştirildiği alanın en net görüntüsünü elde etmek için özelleşmiştir. Rahat bir şekilde konumlandırıldığınızda, masa yavaşça manyetik alana doğru hareket edecektir. Muayene ilerledikçe, birkaç dakika boyunca boğuk bir “gümleme” sesi duyacaksınız. Bu, çekilen fotoğrafların sesidir. Görüntüleri geliştirmek için kolunuza kontrast boya (gadolinyum) enjeksiyonu veya IV yoluyla verilebilir.

MR spektroskopisi, tümörünüz veya lezyonunuz üzerinde özel testler gerektirdiğinden, geleneksel bir MR’dan biraz daha uzun sürebilir. Rahatlamanız ve mümkün olduğunca hareketsiz yatmanız önemlidir. Bu süre zarfında herhangi bir hareket, resmi bulanıklaştıracaktır.

MR spektroskopi testi riskleri nelerdir?

MR ve MR spektroskopisi çok güvenlidir. Makine tarafından kullanılan manyetik alan veya radyo dalgaları ile ilgili bilinen herhangi bir sağlık riski yoktur. Bazı insanlar kontrast maddeye duyarlıdır ve alerjik reaksiyon geliştirebilir. Bazı özel durumlar manyetik alan kullanımını sınırlar, bu nedenle aşağıdakilerden herhangi biri sizin için geçerliyse doktorunuza söylemeniz önemlidir:

Kalp pili veya yapay kalp kapağı, metal plaka, pim veya diğer metalik implant, anevrizma klipleri, önceki kurşun yarası, koklear implant veya diğer işitme cihazı, kalıcı (dövme) göz kalemi

İlginizi Çekebilir  İmmünoglobulin Testi

Vücudunuzdaki herhangi bir metalik madde, elde edilen görüntülerin ve değerlerin kalitesini etkileyebilir.

 

Yorum ekleyebilirsiniz