tsh testi nedir

TSH  testi nedir?

Tiroid uyarıcı hormon (TSH) testi, kandaki TSH miktarını ölçer. TSH, beyninizin tabanında bulunan hipofiz bezi tarafından üretilir. Tiroid tarafından salınan hormon miktarını düzenlemekten sorumludur. 

Tiroid, boynun ön kısmında yer alan kelebek şeklinde küçük bir bezdir. Üç ana hormon üreten önemli bir bezdir: 

triiyodotironin (T3), tiroksin (T4), kalsitonin 

Tiroid, bu üç hormonun salınımı yoluyla metabolizma ve büyüme dahil olmak üzere çok sayıda farklı vücut fonksiyonunu kontrol eder. 

Hipofiz beziniz fazla TSH üretiyorsa tiroidiniz daha fazla hormon üretecektir. Bu şekilde, doğru miktarda tiroid hormonunun üretildiğinden emin olmak için iki bez birlikte çalışır. 

Ancak bu sistem bozulduğunda tiroidiniz ya çok fazla ya da çok az hormon üretebilir. 

Anormal tiroid hormon düzeylerinin altında yatan nedeni belirlemek için sıklıkla bir TSH testi yapılır. Ayrıca, az çalışan veya aşırı çalışan tiroid bezini taramak için de kullanılır. Doktorunuz kandaki TSH seviyesini ölçerek tiroidin ne kadar iyi çalıştığını belirleyebilir. 

TSH testi nasıl yapılır? 

Kan tipik olarak dirseğin içindeki bir damardan alınır. Alınan kan örneğinde TSH seviyesi ölçülerek yapılır.

TSH testi için nasıl hazırlanırım? 

TSH testi özel bir hazırlık gerektirmez. Ancak, TSH ölçümünün doğruluğunu etkileyebilecek ilaçlar alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz önemlidir. TSH testine müdahale edebilecek bazı ilaçlar şunlardır: 

Amiodaron, dopamin, lityum, prednizon, potasyum iyodür, biyotin

Testten önce bu ilaçları kullanmaktan kaçınmanız gerekebilir. Ancak doktorunuz söylemedikçe ilaçlarınızı almayı bırakmayın.

TSH testi neden yapılır? 

Tiroid bozukluğu belirtileri yaşıyorsanız doktorunuz TSH testi isteyebilir. Tiroid hastalıkları, hipotiroidizm veya hipertiroidizm olarak kategorize edilebilir. 

Hipotiroidizm

Hipotiroidizm , tiroidin çok az hormon ürettiği ve metabolizmanın yavaşlamasına neden olduğu bir durumdur. Hipotiroidizmin belirtileri arasında yorgunluk , halsizlik ve konsantrasyon güçlüğü bulunur. 

Aşağıdakiler hipotiroidizmin en yaygın nedenlerinden bazılarıdır: 

Hashimoto tiroiditi. Bu, vücudun kendi tiroid hücrelerine saldırmasına neden olan otoimmün bir durumdur. Sonuç olarak, tiroid yeterli miktarda hormon üretemez. Durum her zaman semptomlara neden olmaz, bu nedenle gözle görülür bir hasara neden olmadan önce birkaç yıl içinde ilerleyebilir.

Tiroidit. Bu tiroid bezinin iltihabıdır. Genellikle viral bir enfeksiyon veya Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün bir bozukluktan kaynaklanır. Bu durum tiroid hormon üretimine müdahale eder ve sonunda hipotiroidizme yol açar.

İlginizi Çekebilir  Ultrason Neleri Tespit Edebilir?

Doğum sonrası tiroidit. Bu, bazı insanlarda doğumdan sonra gelişebilen geçici bir tiroidit şeklidir.

İyot eksikliği. Tiroid bezi, hormon üretmek için iyot kullanır. İyot eksikliği hipotiroidizme yol açabilir. İyotlu tuzun yaygın kullanımı olan bölgelerde  nadirdir. 

Hipertiroidizm

Hipertiroidi , tiroidin çok fazla hormon ürettiği ve metabolizmanın hızlanmasına neden olduğu bir durumdur. Hipertiroidizm belirtileri iştah artışı, kaygı ve uyku güçlüğünü içerir.

Aşağıdakiler hipertiroidizmin en yaygın nedenlerinden bazılarıdır: 

Graves hastalığı. Bu, tiroidin büyüdüğü ve aşırı miktarda hormon ürettiği yaygın bir hastalıktır. Durum, hipertiroidizm ile aynı semptomların çoğunu paylaşır ve sıklıkla hipertiroidizmin gelişimine katkıda bulunur.

Tiroidit. Sonunda hipotiroidizme yol açar, ancak kısa vadede hipertiroidizmi de tetikleyebilir. Bu, iltihaplanma tiroidin çok fazla hormon üretmesine ve hepsini bir kerede salmasına neden olduğunda ortaya çıkabilir.

Aşırı iyot. Vücutta çok fazla iyot bulunması tiroidin aşırı aktif hale gelmesine neden olabilir. Bu tipik olarak, iyot içeren ilaçların sürekli kullanılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu ilaçlar arasında bazı öksürük şurupları ve kalp aritmilerini tedavi etmek için kullanılan amiodaron bulunur.

Tiroid nodülleri. Bunlar bazen tiroid üzerinde oluşan iyi huylu şişliklerdir. Bu topaklar boyut olarak artmaya başladığında aşırı aktif hale gelebilir ve tiroid çok fazla hormon üretmeye başlayabilir.

TSH testi

Tiroid fonksiyonunu başlangıçta test etmenin en iyi yolu, bir kan örneğindeki TSH seviyesini ölçmektir. TSH’deki değişiklikler, genellikle vücuttaki tiroid hormonlarının gerçek seviyesi çok yüksek veya çok düşük hale gelmeden önce meydana gelen bir “erken uyarı sistemi” işlevi görebilir. Yüksek bir TSH seviyesi, tiroid bezinin yeterli tiroid hormonu üretmediğini gösterir (birincil hipotiroidizm). TSH seviyesinin düşük olduğu zıt durum, genellikle tiroidin çok fazla tiroid hormonu ürettiğini (hipertiroidizm) gösterir. Bazen, düşük TSH, hipofiz bezindeki tiroidi uyarmak için yeterli TSH üretmesini engelleyen (ikincil hipotiroidizm) bir anormallikten kaynaklanabilir. Çoğu sağlıklı bireyde normal bir TSH değeri, tiroidin düzgün çalıştığı anlamına gelir. 

T4 testi 

T4, kanda dolaşan tiroid hormonunun ana formudur. Total T4 , bağlı ve serbest hormonu ölçer ve bağlayıcı proteinler farklı olduğunda değişebilir. Free T4 testi , bağlı olmayan ve vücut dokularına girebilen ve etkileyebilenleri ölçer. Serbest T4’ü ölçen testler  TSH ile kontrol edildiğinde tiroid bezinin nasıl çalıştığını daha doğru bir şekilde yansıtır. 

Yüksek TSH ve düşük FT4 veya FTI bulgusu, tiroid bezindeki hastalığa bağlı primer hipotiroidizmi gösterir. Düşük TSH ve düşük FT4 veya FTI, hipofiz beziyle ilgili bir sorun nedeniyle hipotiroidizmi gösterir. Hipertiroidizmi olan kişilerde yüksek FT4 veya FTI ile düşük TSH bulunur. 

İlginizi Çekebilir  5-HIAA İdrar Testi

T3 testi

T3 testleri genellikle hipertiroidizmi teşhis etmede veya hipertiroidizmin ciddiyetini belirlemede faydalıdır. Hipertiroidi olan hastalarda yüksek T3 seviyesi olacaktır. TSH’si düşük olan bazı kişilerde sadece T3 yükselir ve FT4 veya FTI normaldir. T3 testi, anormal hale gelen son test olduğu için hipotiroidi hastalarında nadiren yardımcı olur. Hastalar, yüksek TSH ve düşük FT4 veya FTI ile ciddi şekilde hipotiroidi olabilir, ancak T3 seviyesi normal olabilir.

Tiroid antikor testleri

Vücudun bağışıklık sistemi normalde bizi bakteri ve virüs gibi yabancı istilacılara karşı, bu istilacıları lenfositler olarak bilinen kan hücreleri tarafından üretilen antikor denilen maddelerle yok ederek korur. Hipotiroidi veya hipertiroidizmi olan birçok hastada, lenfositler tiroide (tiroid otoimmünitesi) karşı reaksiyona girer ve tiroid hücre proteinlerine karşı antikorlar oluşturur. İki yaygın antikor, tiroid peroksidaz antikoru ve tiroglobulin antikorudur. Tiroid antikor düzeylerinin ölçülmesi, tiroid sorununun nedenini teşhis etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, hipotiroidili bir hastada pozitif anti-tiroid peroksidaz ve/veya anti-tiroglobulin antikorları, Hashimoto tiroiditi teşhisi ile sonuçlanır. Otoimmün tiroidite bağlı hipotiroidizmin ilk tanısında antikor tespiti yardımcı olurken, düzeylerini zaman içinde takip etmek, hipotiroidi gelişimini veya tedaviye yanıtı saptamada yardımcı olmaz. TSH ve FT4, bize gerçek tiroid fonksiyonu veya seviyeleri hakkında bilgi verir. 

Hipertiroidili bir hastada pozitif olabilecek farklı bir antikor, uyarıcı TSH reseptör antikorudur (TSI). Bu antikor, Graves Hastalığında tiroidin aşırı aktif olmasına neden olur . Graves hastalığınız varsa, doktorunuz hem uyarıcı hem de bloke edici antikorları saptayan bir tirotropin reseptör antikor testi (TSHR veya TRAb) isteyebilir. Graves hastalarında antikor düzeylerinin izlenmesi, hipertiroidizm tedavisine yanıtı değerlendirmeye, antitiroid ilacı ne zaman kesmenin uygun olduğunu belirlemeye ve gebelik sırasında fetüse antikor geçme riskini değerlendirmeye yardımcı olabilir. 

Tiroglobulın

Tiroglobulin (Tg), normal tiroid hücreleri ve tiroid kanseri hücreleri tarafından üretilen bir proteindir. Tiroid fonksiyonunun bir ölçüsü değildir ve tiroid bezi hala mevcutken tiroid kanseri teşhisi koymaz. En sık olarak tiroid kanseri ameliyatı olmuş hastalarda tedavi sonrası takip amacıyla kullanılır. Tg, belirli senaryolarda ve bireylerde sıklıkla ölçülmesine rağmen, Tg’nin tiroid hormon fonksiyonunun birincil ölçüsü olmadığını bildirmek için bu tiroid fonksiyon testleri broşürüne dahil edilmiştir. 

TSH  testinin sonuçları 

Normal TSH seviyeleri aralığı, litre başına 0,4 ila 4,0 mili-uluslararası birimdir. Halihazırda bir tiroid bozukluğu tedavisi görüyorsanız, normal aralık litre başına 0,5 ila 3,0 mili-uluslararası birimdir. 

İlginizi Çekebilir  Torakal Vertebra  MR 

Normal aralığın üzerindeki bir değer genellikle tiroidin az çalıştığını gösterir. Bu hipotiroidizmi gösterir. Tiroid yeterince hormon üretmediğinde, hipofiz bezi onu uyarmak için daha fazla TSH salgılar. 

Normal aralığın altındaki bir değer, tiroidin aşırı aktif olduğu anlamına gelir. Bu hipertiroidizmi gösterir. Tiroid çok fazla hormon ürettiğinde, hipofiz bezi daha az TSH salgılar. 

Sonuçlara bağlı olarak doktorunuz tanıyı doğrulamak için ek testler yapmak isteyebilir.

Ne zaman TSH testi yaptırmalıyım? 

TSH, genellikle bir hastanın tiroid bozukluğu olduğundan şüphelendikleri zaman doktorların istediği ilk testtir. Hem hipotiroidizm hem de hipertiroidizm yaygın bozukluklardır. Bu tiroid bozukluklarının semptomları olan tüm hastalar TSH’larını kontrol ettirmelidir. 

Bu bozuklukların belirtilerini yaşıyorsanız, doktorunuz bir TSH veya tiroid paneli testi isteyebilir. Hipotiroidizm belirtileri şunları içerir: 

Halsizlik, depresyon, kilo almak, soğuk hissetmek, ağrılı eklemler ve kaslar,kuru cilt, ince ve/veya kuru saç, yavaş kalp hızı, kabızlık, düzensiz adet dönemleri, doğurganlık sorunları, hipertiroidizm belirtileri şunları içerir: 

Kilo kaybı, sinirlilik, endişeli ruh hali, uykusuzluk hastalığı, ısıyı tolere etme zorluğu, hızlı veya düzensiz kalp atışı,  sık bağırsak hareketleri.

TSH ayrıca guatr, tiroid nodülü, tiroid kanseri, Graves hastalığı veya Hashimoto tiroiditi gibi başka tiroid bozuklukları olduğundan şüphelenilen hastaları değerlendirmek için de kullanılır. Bu bozukluklar hipotiroidizme veya hipertiroidizme neden olabilir. 

Yetişkinlerde hipotiroidizm için TSH taraması tartışmalıdır. Tarama, semptomların yokluğunda test yapılması anlamına gelir. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, insanların daha sonraki tıbbi sorunlardan kaçınmasına yardımcı olduğunda faydalıdır. 

Tiroid bozuklukları hamileliği zorlaştırabileceğinden, bazı kadınlar için hamilelik sırasında TSH testi ile tarama yapılması önerilir. Tiroid sorunları belirtileri olmayan hamile kadınlar aşağıdaki durumlarda taranabilir: 

Ailede tiroid hastalığı öyküsü

İyot eksikliğinin yaygın olduğu bir bölgede yaşamak

30 yaşın üzerinde olmak

Düşük, erken doğum veya kısırlık geçmişi

Önemli ölçüde obezite (vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan)

Diğer risk faktörleri 

Yeni doğan bebekler, doğumda mevcut olan düşük aktif bir tiroid anlamına gelen konjenital hipotiroidizm için rutin olarak taranır. Erken yakalandığında, bebeklerde hipotiroidizmin etkileri başarıyla tedavi edilebilir. 

Hipotiroidizm nedeniyle veya tiroid bezine cerrahi veya radyasyon uygulanmış olduğu için replasman tiroid hormonları ile tedavi edilen kişilerde TSH’nin kan seviyeleri de periyodik olarak test edilecektir. TSH’yi izleyerek doktorlar gerekirse ilaç dozunu ayarlayabilirler. TSH testi, hipertiroidizm tedavisi gören hastaları izlemek için de kullanılabilir.

TSH Testi Fiyatları  2023 

TSH testi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurudan kuruma farklılık göstermektedir. TSH testi fiyatları hakkında bilgi almak için 05378576593 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Yorum ekleyebilirsiniz