voiding sistoüretrografi fiyatları

Voiding sistoüretrografi nedir ?

Voiding sistoüretrografi, mesane ve üretral anormalliklere bakmak ve üreteral reflü olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir çalışmadır. Üreteral reflü, mesanedeki idrarın üreterlere (böbreklerden mesaneye giden kanal ) geri kaçması anlamına gelir. İrarın mesaneden üretere geri kaçması böbrek enfeksiyonlarına neden olabilir.

Travma veya üretra enfeksiyonları, mesaneyi boşaltmada (işeme) zorluğa neden olabilen üretral darlıklara (daralma alanları) yol açabilir.

Voiding sistoüretrografi yapılmasının nedenleri şunlardır:

Tekrarlayan  idrar yolu enfeksiyonları, belirli tıbbi prosedürlerden sonra reflüyü değerlendirmek, ailede reflü öyküsü , üretral travma öyküsü, enfeksiyon veya ameliyat.

Voiding Sistoüretrografi Çekimine Nasıl Hazırlanılır ?

İncelemeden önce tüm takıları çıkarın. Aşağıdaki durumlarda doktorunuzu bilgilendirin:

Herhangi bir ilaç alerjiniz varsa, röntgen kontrast maddesine karşı alerji varsa , hamileyseniz doktorunuza bilgi veriniz.

İşlemden önce doktorunuz , üretra (idrarın vücudunuzdan dışarı boşaldığı yol) yoluyla mesaneye bir Foley sonda yerleştirir. Üretra darlığı veya tıkanıklığı olan kişilerde mesaneyi boşaltmak için suprapubik kateter yerleştirilmiş olabilir. Bu kateter deri yoluyla doğrudan mesaneye yerleştirilir. Bu durumlarda voiding sistoüretrografi bu kateter kullanılarak yapılır ve üretral sonda  gerekli değildir.

Eğer inceleme bir çocuğa yapılıyorsa, bir ebeveyn veya yakını bulunabilir. Çocuğunuza voiding sistoüretrografi yapılacaksa, bölüme girmeden önce çocuğunuzla tam olarak ne olacağını açıklamak ve kaygılarını hafifletmek için konuşmak iyi bir fikirdir.

Voiding Sistoüretrografi Nasıl Yapılır ?

Floroskopi masasında dümdüz yatacaksınız. Sonda yerleştirildikten sonra kontrast madde ile mesaneniz maksimum kapasitesine kadar doldurulur. Kullanılacak kontrast madde miktarını belirlemek için yaşınız ve kilonuz dikkate alınır.

Mesaneniz dolduğunda bir floroskopi kullanılarak görüntülenir. Dolduktan sonra sonda çıkarılır ve idrar yapmanız istenir. İdrar yaparken ayakta durmanız istenebilir.

İlginizi Çekebilir  Ayak Bileği MR

Size bir sürgü verilecektir çünkü idrar çıkarma sırasında üretrayı görüntülemek ve reflü olup olmadığını değerlendirmek için görüntüleme devam eder. Görüntülerin hem doldurma hem de işeme aşamalarında alınması gerekir, çünkü her iki aşamada da reflü oluşabilir.

Test yaklaşık 30-45 dakika sürer.

Voiding sistoüretrografi çekiminden sonra 

24 ila 48 saat boyunca bol sıvı tüketin.

48 saate kadar  idrar yaparken hafif ağrı hissedebilirsiniz.İdrarınız biraz pembe olabilir.

Test biter bitmez günlük aktivitelerinize dönebilirsiniz. Ağrınız geçmiyor,ateşiniz varsa  veya idrarınız parlak kırmızıysa doktorunuza başvurmalısınız.  

İşlemden sonra bir radyolog görüntüleri yorumlar, bir rapor yazar ve sonuçları doktorunuza iletir. Daha sonra doktorunuz  tedavi  hakkında sizinle görüşecektir.

Voiding sistoüretrografi Sonuçları

Normalde mesane ve üretra boyut ve işlev olarak normal olacaktır.

Anormal sonuçlar aşağıdakileri gösterebilir:

Beyin veya sinir sorunu nedeniyle mesane düzgün boşalmaz (nörojenik mesane)

Büyük prostat bezi, üretranın daralması veya üretrada skar bulunması

Mesane veya üretranın duvarlarında divertikül, üreterosel

İdrar reflü nefropatisi

İşeme Disfonksiyonu 

Üriner inkontinans kızlarda erkeklere göre daha sık görülür. İşeme disfonksiyonu olan çocuklar ayrıca yatak ıslatma ve diğer sorunları yaşayabilir. Fonksiyonel kabızlık  ile işeme disfonksiyonu arasında da güçlü bir bağlantı vardır.

İşeme Disfonksiyonu Nasıl Teşhis Edilir?

4 yaşına kadar, çoğu çocuk gün boyunca kuru kalabilir. Bir çocuk 4 yaşından büyük olana ve tuvalet eğitimi bittikten sonra en az 6 ay boyunca gündüz idrar kaçırma yaşayana kadar işeme disfonksiyonu teşhis edilmeyecektir. İlk adım olarak, çocuğunuz gündüz idrar kaçırmasına neden olabilecek anatomik veya tıbbi nedenler olup olmadığını görmek için fizik muayeneden geçecektir.

Muayene herhangi bir sorun ortaya çıkarmazsa, doktorunuz aşağıdaki non-invaziv testleri isteyebilir:

İdrar tahlili: Çocuğunuzun idrarı, idrar kaçırma ve aciliyete neden olabilecek idrar yolu enfeksiyonu için test edilecektir.

İlginizi Çekebilir  Fosfor Kan Testi  Nedir?

Böbrek ve Mesane Ultrasonu: Bu görüntüleme teknolojisi, çocuğunuzun mesanesini ne kadar iyi boşaltabildiğini gösterebilir.

Üroflow EMG (elektromiyogram): Bu test, mesanenin beyinden ne kadar iyi sinyal aldığını gösterir.  

DÜS (Karın Röntgeni): Kabızlığın idrar kaçırmaya neden olup olmadığını görmek için kullanılan bir tür röntgen.

Çocuğunuzun karmaşık semptomları veya tedaviyle gitmeyen semptomları varsa, doktorlar şu testleri önerebilir:

Ürodinamik test: Doktorların mesanenin ne kadar güçlü olduğunu görmelerine yardımcı olmak için üretraya (idrarın çıktığı delik) bir kateter yerleştirilir ve mesane salin (tuzlu su) ile doldurulur.

Voiding sistoüretrografi: Bu test, çocuğunuzun mesanesinin ne kadar iyi çalıştığına bakar. VCUG, Ürodinamik testle birlikte yapılabilir.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Doktorlar çocuğunuzun nörojenik mesaneye sahip olabileceğini düşünüyorsa, omurga MRG’sini de önerebilirler. Bu non-invaziv bir prosedür olsa da, çoğu çocuk için anestezi gerekecektir.

İşeme Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

İşeme disfonksiyonunun tipine bağlı olarak, tüm durumlar ilaç, mesane “eğitimi” veya her ikisi ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Aşırı Aktif Mesane :  Tedavisinde ilk adım, çocuğu uyanıkken 2-3 saatte bir lavaboyu kullanacakları bir programa başlamaktır. Çocuklar, mesaneyi “yeniden eğitmeye” yardımcı olmak için aciliyet duygusu gelişmeden önce idrar yapmaya teşvik edilir. İşeme programından birkaç ay sonra doktorlar, aciliyet hissini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek ilaçlar yazabilir.

İşlevsiz İşeme : İşlevsel olmayan işeme tedavisinin çoğu, beyni yeniden eğitmeye ve mesanenin gevşemesine yardımcı olmaya odaklanır. Çocuklara normal idrara çıkmanın karın kaslarını sıkmayı değil, bunun yerine pelvis ve mesanedeki kasları gevşetmeyi içerdiği öğretilir. Zamanlanmış bir işeme programı, mesane yeniden eğitiminin önemli bir parçasıdır. Biofeedback ve Kegel egzersizleri (pelvik taban gevşemesi ve kasılması) aynı zamanda işlevsiz işemenin yönetilmesine de etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Doktora ayrıca mesanenin gevşemesine yardımcı olan ilaçlar da verilebilir.

İlginizi Çekebilir  Antimitokondriyal Antikor: Bağışıklık Sisteminin Gizemli Dünyası

Az Aktif Mesane: Az  aktif mesane tedavisi öncelikle davranışsaldır. Çocuklara, idrar yapma dürtüsü hissedip hissetmediklerine göre zamanlanmış bir banyo programı uygulanır. Mesaneyi gevşeten ilaçlar da yardımcı olabilir. İdrar yapamayan çok büyük kapasiteli mesanesi olan çocuklar için kısa süreli kateterizasyon gerekebilir. Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonunun (TENS) kullanımının bu çocuklara da yardımcı olduğu gösterilmiştir.

Başarılı tedavinin bir diğer önemli parçası da çocuğun sahip olabileceği herhangi bir kabızlığı gidermektir. Çalışmalar, işeme disfonksiyonu olan hemen hemen tüm çocukların aynı zamanda kabızlığa sahip olduğunu göstermektedir. Kabızlık tedavi edildiğinde, birçok çocuğun mesane semptomları düzelecek veya kaybolacaktır.

Voiding Sistoüretrografi Fiyatları 2023 

İstanbulda Voiding sistoüretrografi fiyatları bölgeden bölgeye hatta aynı bölgede kurumdan kuruma değişmektedir. Voiding sistoüretrografi fiyatları hakkında bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 05378576593

 

 

Yorum ekleyebilirsiniz