vdrl rpr testi ücreti

VDRL testi

VDRL testi, sifiliz için bir tarama testidir. Frengiye neden olan bakterilerle temasa geçtiğinizde vücudunuzun üretebileceği, antikor adı verilen maddeleri (proteinleri) ölçer.

VDRL testi nasıl yapılır?

VDRL testi alınan  kan örneğinde antikor düzeyi ölçülerek yapılır. Bir omurilik sıvısı örneği kullanılarak da yapılabilir. 

Test, enfekte olma sonucu vücut tarafından üretilen antikorları kontrol ettiğinden, doğru olması için kişinin sifiliz semptomlarına sahip olması gerekmez. Dolayısıyla kişide görülen belirtiler ne olursa olsun VDRL testi kullanılabilir. Genel olarak, VDRL testi, aç kalma veya herhangi bir ilacı kesme gibi herhangi bir hazırlık gerektirmez. Ancak doktorunuz bir istisna yapmanızı isteyebilir, böyle bir durumda sizi önceden bilgilendirecektir.

Kan almak için iğne batırıldığında, bazı insanlar orta derecede ağrı hissedebilir. Diğerleri sadece batma hisseder. Sonrasında zonklama veya hafif bir morarma olabilir. Bu kısa sürede ortadan kalkar.

VDRL testi neden yapılır?

Bu test sifiliz taraması için kullanılır. Frengiye neden olan bakteri Treponema pallidum olarak adlandırılır.

Cinsel yolla bulaşan bir hastalığın (STI) belirti ve semptomlarına sahipseniz, doktorunuz  bu testi isteyebilir.

Sifiliz taraması, hamilelik sırasında doğum öncesi bakımın rutin bir parçasıdır.

Bu test, hızlı plazma reaktifi ( RPR ) testine benzer.

VDRL testini doktorunuz neden ister?

Aşağıdaki durumlarda doktorunuz bu testi önerebilir:

Frengi belirtileri ve semptomları varsa, Bel, soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan başka bir enfeksiyon için tedavi görüyorsanız, yüksek riskli cinsel aktivitede bulunanlar  HIV’den etkilenmişseler, daha önce sifiliz tedavisi görmüş olmak

İlginizi Çekebilir  Eozinofil Sayısı: Sağlığınız Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Frenginin Belirtileri Nelerdir?

Frengi semptomları, enfeksiyonun derecesine bağlı olarak hafif ila şiddetli olabilir. Ancak bazı durumlarda sifiliz birkaç yıl boyunca herhangi bir belirti vermeyebilir.

Sifilizin birincil semptomları şunları içerir:

Küçük, ağrısız bir yara, kaşıntı yapmayan deri döküntüsü, boğazın yakınındaki lenf düğümlerinde şişme.

Frenginin ikincil semptomları şunları içerir:

Ayak tabanları ve avuç içi dahil tüm vücuda yayılan kırmızı veya kırmızımsı kahverengi kaşıntılı olmayan bir döküntü, boğaz ağrısı, düzensiz saç dökülmesi, kas ağrıları ve baş ağrıları, kilo kaybı, ateş, genital, oral ve anal siğil benzeri yaralar, halsizlik

Sifilizin üçüncül semptomları şunları içerir:

Kan damarlarında, eklemlerde, kalpte, kemiklerde ve karaciğerde hasar, diş etleri veya yumuşak doku şişlikleri.

VDRL testi normal sonuçları

Normalde test negatiftir. Bu, kan örneğinde sifilize karşı antikor görülmediği anlamına gelir.

Tarama testinin sifilizin ikincil ve gizli aşamalarında pozitif olma olasılığı yüksektir. Bu test, sifilizin erken ve geç evrelerinde yanlış negatif sonuç verebilir. Frengi teşhisi için bu testin başka bir kan testi ile doğrulanması gerekir.

Normal değer aralıkları, farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Bazı laboratuvarlar farklı ölçümler kullanır veya farklı numuneleri test eder. Spesifik test sonuçlarınızın anlamı hakkında sağlayıcınızla konuşun.

VDRL testi anormal sonuçları 

Pozitif bir test sonucu frengi olabileceğiniz anlamına gelir. Test pozitif ise, bir sonraki adım, daha spesifik bir sifiliz testi olan FTA-ABS testi ile sonuçları doğrulamaktır.

VDRL testinin sifiliz saptama yeteneği, hastalığın evresine bağlıdır. Testin sifiliz saptama duyarlılığı orta aşamalarda %100’e yakındır; erken ve sonraki aşamalarda daha az duyarlıdır.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı koşullar yanlış pozitif teste neden olabilir:

HIV/AIDS, lyme hastalığı, bazı pnömoni türleri, sıtma, sistemik lupus eritematoz

İlginizi Çekebilir  Çocuklarda MR Çekimi

Vücut her zaman özellikle sifiliz bakterisine yanıt olarak antikor üretmez, bu nedenle bu test her zaman doğru sonuç vermez.

VDRL testi ile birlikte başka hangi testler istenir?

VDRL testi, enfeksiyonun erken ve geç evrelerinde sıklıkla yanlış negatif sonuçlar verir. Bu nedenle, sifiliz tanısını diğer kan testleri ile doğrulamak önemlidir. Hızlı Plazma Reagin (RPR) Testi, Hızlı immünokromatografik test ve Floresan Treponemal Antikor Absorpsiyon (FTA-ABS) testi gibi diğer testlerin sifiliz enfeksiyonu varlığını taramak için sıklıkla önerilir.

VDRL genellikle enfeksiyondan sonraki ilk birkaç hafta içinde reaktif hale gelir, ilk yıl içinde zirve yapar ve sonra yavaşça düşer, böylece geç sifilizde düşük titreler (seviyeler) görülür. Enzim İmmünoassay (EIA) testi, FTA-ABS testi, Treponema pallidum partikül aglütinasyon testi gibi ileri testler sifiliz enfeksiyonu tanısını doğrulamak için istenir. HIV testi , gonore testi ve diğer CYBE taraması gibi diğer testler de istenir.

Tedavi Sonrası, doğrulama için hastadan VDRL/RPR gibi kantitatif treponemal olmayan serolojik testleri ve klinik değerlendirmeyi 3, 6 ve 12 ayda tekrarlaması istenir. Bu testler negatif çıkarsa hastanın iyileşmesi sağlanır.

VDRL testi, antikorların varlığını tarar ve bu nedenle semptomlara bağlı değildir. Test herhangi bir özel hazırlık gerektirmez. Ancak test öncesi antibiyotik kullanımı, başka bir hastalık veya enfeksiyon varlığı vb. durumlar test sonuçlarını etkileyebilir. Bu gibi durumlarda, test hakkında daha net olmak için hastanın doktoruna  danışması önemlidir.

Sonuçlar genellikle 3-5 gün içinde elde edilir. 2 ila 4 hafta içinde daha fazla kan çalışması veya tekrar testi önerilebilir. Test ayrıca tedavinin ilerlemesini ve etkinliğini izlemek için de kullanılır. VDRL testi ayrıca olası cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) riskini taramanın iyi bir yoludur.

İlginizi Çekebilir  Pelvik BT

VDRL testi riskleri nelerdir?

Kanınızın alınmasıyla ilgili çok az risk vardır. Damarlar ve atardamarların boyutları kişiden kişiye ve vücudun bir tarafından diğerine değişir. Bazı insanlardan kan almak diğerlerinden daha zor olabilir.

Kan alınmasıyla ilişkili diğer riskler hafiftir ancak şunları içerebilir:

Aşırı kanama, bayılma veya baş dönmesi hissi, damarları bulmak için çoklu delikler, hematom (deri altında kan birikmesi), enfeksiyon (cilt her kırıldığında hafif bir risk)

 

Yorum ekleyebilirsiniz