Kategori: Sağlık Rehberi

Lomber  MR  

Lomber MR  lomber omurganın (kemikler, diskler, omurilik ve alt sırttaki diğer yapılar) ayrıntılı olarak görüntülenmesidir. Lomber  MR Neden Yapılır? Lomber omurga MR, kemikler (omurlar), yumuşak dokular (omurilik gibi), sinirler …

Servikal MR 

Manyetik rezonans görüntüleme (MR), vücudunuzun ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için radyo dalgalarını ve güçlü mıknatıslardan gelen enerjiyi kullanan güvenli, ağrısız bir görüntüleme yöntemidir. Servikal MR, boynunuzun ve servikal omurganın yumuşak …

Baryumlu Özofagus Grafisi nedir?

Baryumlu Özofagus Grafisi (sine özofagram, yutma çalışması, özofagografi, modifiye baryum yutma çalışması, video floroskopi yutma çalışması), üst gastrointestinal (GI) sisteminizin görüntülerini oluşturmak için baryum ve X-ışınları kullanan özel bir …

Transvajinal Ultrason

Transvajinal ultrason nedir? Ultrason, yüksek frekanslı ses dalgaları için kullanılan terimdir. Ultrason muayeneleri, vücudunuzun içini gösteren bir ekranda görüntü oluşturmak için bu ses dalgalarını kullanır. Ultrason, eğitimli bir radyoloji …

Pelvik Ultrason

Doktorunuz  Pelvik Ultrasonu, genellikle rahminizi veya yumurtalıklarınızı görmek istediği için ister. Kadın anatomisinin iki temel parçası rahim ve yumurtalıkları içerir. Rahim her yaştan kadın hastalarda bulunan armut biçimli bir …

Abdominal  Doppler Ultrason​

Bu tip ultrasonlar sadece ilgilenilen organın anatomisini değil, kanı o organa götüren ve o organdan uzaklaştıran kan akışını da değerlendirir.  Abdominal Doppler ultrason, portal ven, hepatik ven, hepatik arterin …

Tüm Batın Ultrasonu Nedir?

Tüm batın ultrasonu, batın içindeki organları ve yapıları değerlendirmek için kullanılan invaziv olmayan bir prosedürdür. Buna karaciğer, safra kesesi, pankreas, safra kanalları, dalak ve abdominal aort dahildir. Ultrason teknolojisi, …

Floroskopi nedir ?

Floroskopi, bir X-ışını “filmine” benzer şekilde hareket eden vücut yapılarının incelenmesidir. İncelenen vücut bölümünden sürekli bir X-ışını geçirilir. Işın, vücut kısmı ve hareketi ayrıntılı olarak görülebilmesi için TV benzeri …

Arteriyel Doppler 

Arteriyel Doppler nedir? Vasküler doppler veya vasküler ultrason olarak da bilinen arteriyel doppler, arterlerin ve kan damarlarının işlevini görüntülemek ve değerlendirmek için gerçekleştirilen ağrısız ve invazif olmayan bir teşhis …

Venöz Doppler 

Venöz Doppler yaptırmak, basitçe, doktorunuzun bacağınızdaki veya kolunuzdaki venöz kan akışını değerlendirmekle ilgileneceği anlamına gelir. Ven, oksijeni azalmış kanı bir organ veya uzuvdan kalbe geri taşıyan bir kan damarıdır. …