Yazar: admin

HSV Tip 1 IgG Testi

HSV Tip 1 Virüsü  Herpes, herpes simpleks virüsünün (HSV) neden olduğu yaygın bir viral enfeksiyondur. Virüs HSV-1 ve HSV-2 olmak üzere iki ana tipte bulunmaktadır.  HSV testi, aktif bir …

HSV Tip 2 Ig M Testi

Herpes Simplex Virüsü insanlarda yaygın bir patojendir. İnsanlarda HSV’nin klinik seyri son derece değişkendir. Tip 1 veya 2 olsun, HSV’nin birincil enfeksiyonu vakaların çoğunda belirsiz veya subkliniktir. Klinik olarak …

HSV Tip 1 IgM testi

Herpes IgM (immünoglobulin M) testi, herpes simpleks virüsü (HSV) enfeksiyonunu erken tespit edebilen bir kan testidir. Herpes IgM, enfeksiyondan sonra ortaya çıkan ilk antikor türlerinden biridir, dolayısıyla bu kan …

Hormon Testi

Hormon Nedir? Hormonlar vücudun kimyasal habercileridir. Hayati bilgileri kan yoluyla hücrelere taşırlar. Tipik olarak,  hormonlar reseptörler aracılığıyla yalnızca belirli hücreleri veya hedef hücreleri etkiler. Endokrin bezleri tarafından üretilirler ve …

Hemoglobin elektroforezi

Hemoglobin elektroforez testi Hemoglobin elektroforez testi, kandaki farklı hemoglobin türlerini kontrol etmek için yapılan bir kan testidir. Hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyan maddedir. En yaygın normal hemoglobin türleri …

Hematüri veya İdrarda Kan

Hematüri idrarda kan olmasıdır. Görünür veya mikroskobik olabilir. Bir kanama bozukluğundan veya bazı ilaçlardan veya taşlardan, enfeksiyondan veya tümörden kaynaklanabilir. Böbreklerin, idrar yollarının, prostatın veya cinsel organların yaralanmasına bağlı …

Girişimsel Radyoloji

Girişimsel Radyoloji Nedir? Girişimsel radyoloji, diğer tıbbi görüntüleme tekniklerinin yanı sıra BT taraması, MR, ultrason, X-ışını floroskopi kullanarak aşırı derecede tehlikeli hastalıkları teşhis etmek ve tedavi etmek için çok …

Gaita Mikroskopisi

Gaita mikroskopisi nedir? Gaita mikroskobisi, dışkı örneği lamının normal bir mikroskop altında incelenmesidir. Bu test, bakteri, virüs veya parazitlerden kaynaklanan enfeksiyonlardan oluşan sindirim sistemini etkileyen durumların teşhis edilmesine yardımcı …

Gaitada gizli kan GGK

Dışkıda gizli kan testi , normal renkli dışkıda gizli kanı (çıplak gözle görülemeyen kan) saptamak için dışkı örnekleri üzerinde yapılan testtir. Dışkıda gizli kan genellikle üst veya alt gastrointestinal …

BT Enterografi

BT enterografi Bilgisayarlı tomografi (BT) enterografi, ince bağırsağın ve karın ve pelvis içindeki yapıların ayrıntılı görüntülerini üretmek için sıvı alımından sonra özel röntgen ekipmanı ve kontrast madde enjeksiyonu kullanır. …