Kategori: Sağlık Rehberi

Retrograd Üretrografi Nedir?

Retrograd Üretrografi çekimi, normal bir röntgende görülemeyen herhangi bir yapısal anormalliği saptamak amacıyla üretrayı görüntülemek için kullanılan bir tanı testidir. Üretra yoluyla mesane  kontrast madde ile doldurulduktan sonra mesanenin …

Üçlü Tarama Testi Nedir?

Üçlü tarama testi, hamilelik sırasında yapılan bir kan testidir. Bu basit bir tanı testi değildir tarama testidir. Tarama testleri teşhis koymaz; daha ziyade, bebekte olası herhangi bir genetik anormalliğin …

İkili Tarama Testi

Bebeğin ense kalınlığı  ölçümü olarak da bilinen ilk trimester taraması, bebeğin belirli kromozomal koşullar, özellikle Down sendromu (trizomi 21) ve ekstra kromozom 18 dizileri (trizomi 18) riski hakkında erken …

PET Çekimi Nedir?

Pozitron emisyon tomografisi (PET), doku ve organlarınızın hücresel düzeyde nasıl çalıştığını değerlendirmek için kullanılan bir görüntüleme teknolojisi türüdür. Biyolojik olarak aktif hücreler tarafından emilen, radyotracer olarak bilinen kısa etkili …

D Dimer Testi Nedir?

D dimer testi, doktorların ciddi bir kan pıhtısını ekarte etmek için kullanabileceği bir kan testidir. Doktorunuz akciğerinizde veya bacağınızın veya pelvisinizin bir damarının derinlerinde bir kan pıhtısı olduğundan şüpheleniyorsa …

D vitamini testi

D vitamini, güçlü ve sağlıklı kemikler için önemlidir ve bir dizi hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Vücuttaki D vitamini seviyeleri kan testi ile kontrol edilebilir. D vitamini eksikliği yaygındır, bu …

Hemogram ( Tam Kan Sayımı )

Hemogram  bir kan testidir. Doktorunuza kanınız ve genel sağlığınız hakkında bilgi verir. Hemogramlar, doktorunuzun çok çeşitli hastalıkları, durumları, bozuklukları ve enfeksiyonları teşhis etmesine, izlemesine ve taramasına yardımcı olur. Doktorunuz …

Akciğer grafisi

Akciğer grafisi, göğsünüzdeki yapılara ve organlara bakmak için röntgen kullanan bir görüntüleme testidir. Sağlık uzmanınızın akciğerlerinizin ve kalbinizin ne kadar iyi çalıştığını görmesine yardımcı olabilir. Bazı kalp problemleri akciğerlerinizde …

Hamilelik Testi , Beta HCG

Hamilelik testleri, yalnızca hamilelik sırasında bir kadının vücudunda gelişen özel bir hormon olan insan koryonik gonadotropini (hCG) arar. Bu testlerin, hCG’yi  idrarınızda veya kanınızda  arayan formları vardır. Evde hamilelik …