Ay: Şubat 2023

Doku Transglutaminaz IgA Testi

Doku transglutaminaz IgA testi nedir? Doku transglutaminaz IgA testi çölyak hastalığının tanısında kullanılan etkili bir yöntemdir. Bağışıklık sistemi tarafından üretilen proteinler olan antikorları veya immünoglobulinleri kontrol eden bir kan …

Diz BT 

Diz BT Nedir ? Dizin bilgisayarlı tomografi (BT) taraması, dizin ayrıntılı görüntülerini almak için x-ışınları kullanan bir testtir. Diz BT çekim işlemi, çeşitli farklı açılardan birçok farklı X-ışını görüntüsü …

Divertikülit nedir?

Divertikülit, bağırsağınız boyunca divertikül adı verilen küçük ceplerin iltihaplanmasına veya enfekte olmasına neden olan bir durumdur. Divertiküloz olarak bilinen bir durum olan 50 yaşın üzerindeki hastalarda kalın bağırsağınızda küçük …

Penil Doppler Ultrason

Penil Doppler ve Erektil Disfonksiyon Erektil disfonksiyon psikojenik, nörojenik, arteriojenik ve venojenik nedenler. Çoğu zaman birden fazla neden birlikte olabilir. Spesifik bir nedenin saptanması özellikle genç erkeklerde önemlidir çünkü …

Diş Tomografisi

Diş Tomografisi  Nedir? Geleneksel röntgenlerin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan özel diş röntgen cihazlarıdır. Non-invaziv ve ağrısız tomografi  taramaları dişlerin, kemiğin ve yumuşak dokuların 3 boyutlu görüntüsünü oluşturur. Üç boyutlu …

Anal Kanser

Anal kanser nedir? Anal kanser, gastrointestinal sistemin sonundaki açıklık olan anüste başlayan bir kanserdir. Anüs, kalın bağırsağın ( kolon  olarak da adlandırılır ) son kısmı olan rektumun altından başlar. …

Dirsek Röntgeni

Dirsek Röntgeni Nedir? Dirsek röntgeninde, bir röntgen makinesi dirseğe bir radyasyon ışını gönderir ve özel bir röntgen filmine veya bilgisayara bir görüntü kaydedilir. Bu görüntü, humerus (dirsek ekleminin üst …

Difüzyon MR

Difüzyon MR nedir ?  Difüzyon MR, normal ve hastalıklı beyinde, beyin dokusu yapısı ve bağlantısının görüntülerini üretmek için dünya çapında kullanılmaktadır. Difüzyon MR, akut beyin iskemisi (inme) yönetiminde devrim …

Deprem Afeti Sonrası Salgınlara Dikkat

Deprem afeti sonrası bulaşıcı hastalık salgınlarının özellikleri ve risk faktörleri Bulaşıcı hastalık salgınları, felaketlerin ardından etkileri şiddetlendiren veya iyileşmeyi uzatan olaylar olarak giderek daha fazla tanınmaktadır. Yine de, küresel …