Kategori: Sağlık Rehberi

Sodyum İdrar Testi

Sodyum idrar testi nedir ?  Sodyum idrar testi, belirli miktarda idrardaki sodyum miktarını ölçer. Sodyum hem mineral hem de elektrolittir. Vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olur.  Vücudunuzun …

Antikor Titre Testi

Antikor titre testi nedir? Antikor titresi bir kan örneğinde antikor düzeyini ölçen bir laboratuvar testidir. Antikor titre testi nasıl yapılır? Kolunuzdaki damardan alınan  kan örneğinde antikor düzeyi ölçülerek yapılır. …

CMV Kan Testi

CMV kan testi nedir? CMV kan testi, sitomegalovirüs (CMV) adı verilen bir virüse karşı oluşmuş kanda antikor adı verilen maddelerin (proteinlerin) varlığını belirler. CMV kan testi nasıl  yapılır? Kolunuzdaki …

Valproik Asit Testi

Valproik asit  kan testi nedir? Valproik asit kan testi, toplam valproat kan seviyesini ölçer. Valproik asit  kan testi ne zaman yapılır ? Düşük veya aşırı (potansiyel olarak toksik) seviyeleri …

24 Saatlik İdrar Proteini Testi

24 Saatlik İdrar Proteini Testi Nedir ?  24 saatlik idrar proteini, 24 saatlik bir süre boyunca idrarda salınan protein miktarını ölçer. 24 Saatlik İdrar Proteini Testi Alternatif İsimleri İdrar …

25-hidroksi D Vitamini Testi

25-hidroksi D Vitamini Testi Nedir ? 25-hidroksi D vitamini testi, vücudunuzda ne kadar D vitamini olduğunu ölçmenin en doğru yoludur. D vitamini vücuttaki kalsiyum ve fosfat seviyelerini kontrol etmeye …

5-HIAA İdrar Testi

5-HIAA İdrar Testi Nedir ? 5-HIAA, 5-hidroksiindolasetik asit (5-HIAA) miktarını ölçen bir idrar testidir. 5-HIAA, serotonin adı verilen bir hormonun parçalanma ürünüdür. Bu test vücudun ne kadar 5-HIAA ürettiğini …

5′-Nükleotidaz Testi

5′-Nükleotidaz Testi Nedir ?  5′-nükleotidaz (5′-NT), karaciğer tarafından üretilen bir proteindir. Bu proteinin kanınızdaki miktarını ölçmek için bir test yapılabilir. Alternatif İsimler 5′-NT 5′-nükleotidaz Testi Nasıl Yapılır? Damardan kan …

Anti Düz Kas (ASMA) Antikoru Testi

Anti düz kas (ASMA) antikoru testi nedir? Anti Düz Kas antikoru (ASMA) kan testi, düz kas antikorunun kanda olup olmadığını tespit eder ve hepatitli bir kişinin durumunun değerlendirilmesine yardımcı …

ASO testi

ASO testi nedir ? Anti Streptolysin O Titre (ASO) kan testi, hastanın yakın zamanda A Grubu Streptoccus bakterisinden strep enfeksiyonu geçirip geçirmediğini belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu kan …